Інші завдання дивись тут...

За рахунок рослини (спорофіту) у покритонасінних відбувається утворення, розвиток і дозрівання зародкового мішка (жіночого гаметофіту) та пилкового зерна (чоловічого гаметофіту), подвійне запліднення та перетворення насінного зачатка на насінину, в якому вже є сформований новий зародок (спорофіт).

Кількість насіння в плодах залежить від кількості насінних зачатків у зав'язі маточки, тому буває різною (у пшениці, жита, соняшника тощо в зав'язі є один насінний зачаток, у маку - більше тисячі, а в орхідеї - до 1 млн). 

Найдрібніше насіння мають орхідеї, а найбільше - сейшельська пальма. 

 

Після запліднення з насінних зачатків формується насіння:

• з покривів насінного зачатка формується насінна шкірка з отвором (шкірка захищає зародок та ендосперм від висихання, механічних ушкоджень тощо);

• зі заплідненої яйцеклітини (зиготи) розвивається зародок (головна частина насінини); 

• зі заплідненої центральної клітини утворюються запасні речовини для живлення зародка (вторинний ендосперм). 

 

НАСІНИНА – це вкритий покривом-шкірочкою зародок рослини із необхідним для його розвитку запасом речовин.

 

ЗОВНІШНЯ БУДОВА НАСІНИНИ.

Зовні вкрита шкіркою з отвором. 

Рубчик на шкірці – місце відриву насінини від ніжки зачатку насінини. 

 

ВНУТРІШНЯ БУДОВА НАСІНИНИ.

Запасні поживні речовини можуть залишатися у насінні в ендоспермі або можуть переходити до зародка і відкладатися в зародковому корінці (грицики), сім’ядолях (горох, квасоля, гарбуз, огірок). 

Білкове насіння – це насіння, у якому поживні речовини знаходяться в ендоспермі (пшениця, цибуля, кукурудза, фіалка, перець). Будова такого насіння – шкірка, зародок, ендосперм. Поживні речовини з ендосперму через сім’ядолі надходять до зародка.

      

 

Безбілкове насіння – насіння без ендосперму (боби, грицики, квасоля, горох, гарбуз, огірок). Будова такого насіння – шкірка та зородок.

 

Будова зародка насінини.

Зародок – мініатюрна рослина з вегетативними органами.

Зародок насінини складається із зародкового корінця, підсім'ядольного коліна (зародкове стебло),   одної або двох сім'ядолей (перших зародкових листків), бруньки зачаткового головного пагона. 

Схема зародка насінини дводольної та однодольної рослин.

 

Квіткові рослини за кількістю сім'ядолей у насінині: дводольні (горох, квасоля, капуста, яблуня, соняшник) і однодольні (пшениця, кукурудза, цибуля, тюльпан). 

 

Переваги насіння покритонасінних:

• містить зародок та запас поживних речовин;

• зародок здатний у стані спокою тривалий час переживати несприятливі умові, а потім дати початок новій рослині.

Значення насіння: поширення рослин.

 

Насіння більшості рослин, навіть за сприятливих умов, певний час не проростає, бо перебуває в стані спокою (у насінині процеси обміну речовин, зокрема дихання, майже припиняються, а вміст води становить не більш як 10-15 %).

Проростання насінини – це розвиток та вихід з насінини назовні проростка.

Інші завдання дивись тут...