Інші завдання дивись тут...

Транспорт речовин у квіткових рослин: переміщення поживних речовин  провідними тканинами (ксилемою та флоемою), які пронизують увесь організм – від кореня через стебло до кожного листка:

• Висхідний рух розчинів мінеральних речовин по судинах.

• Низхідний рух органічних речовин по ситоподібних трубках. 

• Горизонтальне переміщення органічних речовин по стеблу дерев'янистих рослин відбувається по серцевинних променях.

 

Висхідний рух розчинених мінеральних речовин.

Вода з розчиненими мінеральними речовинами потрапляє у рослину через кореневі волоски, далі піднімається по кореню до стебла і по стеблу до листків та інших органів (пересувається знизу вгору) по ксилемі. 

Ксилема (від грец. ксилос – дерево) знаходиться в стеблі глибше – в деревині.

Будова судин найкраще забезпечує пересування води з мінеральними речовинами: провідні клітини ксилеми з'єднуються між собою у довгі ланцюги, перегородки між ними зникають і вони стають мертвими, причому стінки судин в цілому із середини мають потовщення у вигляді кілець, спіралі тощо.  

 

Що примушує воду з мінеральними речовинами підніматися вгору?  

Умови транспорту речовин у рослині: зумовлюються дією кореневого тиску, транспіраційної сили та зчепленням молекул води зі стінками судин, по яких вона рухається.

У клітинах і судинах кореня внаслідок заповнення їх водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту, виникає кореневий тиск, який забезпечує рух розчинів до стебла.

Дослід демонструє наявність кореневого тиску.

Випаровування (транспірація) через продихи листків створює тиск, під дією якого вода піднімається по стеблу вгору. Діє так звана присисна сила  листків: що більше води випаровують продихи листа, то інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту і водний розчин швидше надходить до надземних органів рослин.

Завдяки зчепленню молекул води між собою та зі стінками судин створюються умови, коли вода з мінеральними речовинами може піднятися на висоту до 140 м.

 

Низхідний рух органічних речовин.

Органічні речовини (крохмаль), що утворюються в листках внаслідок фотосинтезу, розносяться по всьому тілу рослини (у клітинах з крохмалю знову утворюються прості вуглеводи, а з них – вся різноманітність речовин, які є в рослині) , пересуваючись зверху вниз по флоемі. 

Флоема (від грец. флойос - кора) розміщується ближче до поверхні стебла, в тій його частині, яка називається корою. 

Ситоподібні трубки утворені провідними живими клітинами та з'єднуються між собою перегородками, що нагадують сито.

Інші завдання дивись тут...