Інші завдання дивись тут...

Ріст і розвиток тісно пов'язані між собою, але не замінюють одне одного.

Ріст і розвиток багатоклітинних рослинних організмів забезпечують твірні тканини: конуса наростання пагона; зон  поділу та розтягування кореня; твірної тканини в основі міжвузлів.

Регуляція процесів росту та розвитку відбувається на клітинному рівні фітогормонами у надзвичайно малих кількостях: вони прискорюють або гальмують поділ і ріст клітин, регулюють проростання насіння, бруньок, утворення квіток, плодів, скидання листків тощо.

ФІТОГОРМОНИ – біологічно активні речовини, що виробляє організм для узгодження роботи органів.

Верхівкова брунька виділяє певні фітогормони, які ситоподібними трубками прямують вниз по стеблу і стримують ріст розташованих нижче бруньок, серед яких і сплячі, а при пошкодженні конуса наростання верхівкової бруньки не виділяються стримуючі фітогормони.

 

Значний вплив на ріст та розвиток рослин мають зовнішні умови: світло, волога, температура та живлення рослин.

Річні кільця – помітні концентричні шари у ділянці деревини, які щорічно з'являється зі світлою та  темною ділянками, що зумовлено сезонною активністю камбію.

За кількістю річних кілець стовбура, можна визначити вік пагона. 

За шириною кільця можна дізнатися про умови життя рослини (ширші кільця в теплі й вологі роки, кожне кільце ширше з боку прогрівання сонцем). 

 

РІСТ РОСЛИН 

Ріст рослин - це кількісне збільшення об'єму і маси живого організму або його частин. 

Рослини ростуть усе життя, що зумовлене поділом і ростом клітин твірної тканини.

Два типи росту рослин: верхівковий  (за рахунок твірної тканини конуса наростання пагона та зон  поділу та розтягування кореня) та вставний (за рахунок твірної тканини в основі міжвузлів деяких рослин, наприклад, пшениці, кукурудзи, рису).

Рослини потовщуються за рахунок бічної твірної тканини (камбію).

Ритмічність процесів росту: чергування періодів швидкого та уповільненого росту. 

Спокій у рослин - це пристосування до переживання несприятливих умов (холодного сезону в помірному кліматі, посушливого сезону в тропіках), коли ріст і обмін речовин майже припиняються. У стані спокою знаходяться рослини, їх насіння (може перебувати по декілька років), бруньки (сплячі бруньки, зимові бруньки). 

Періодичне припинення росту в рослин помірного клімату зумовлене настанням холодного сезону, в тропічних рослин зумовлене настанням посушливого сезону.

 

РОЗВИТОК РОСЛИН.

Розвиток – якісні зміни, що відбуваються в його органах і в усьому організмі. 

Філогенез (від грец. філон - рід, плем'я і генао) – розвиток організмів у процесі еволюції, тобто у процесі історичного розвитку.

Онтогенез (від грец. онтос - істота, створіння і генао - народження) - індивідуальний розвиток окремого організму від насінини до насінини, тобто від народження і до смерті. 

Фази онтогенезу: зародковий (етап насінини) та післязародковий (етап проростка, етап молодості, етап зрілості, етап старіння).

ЕТАПИ РОЗВИТКУ РОСЛИНИ.

Назва

Розвиток рослини

Проростання насінини

1) етап насінини

від зиготи до моменту проростання насінини (живиться за рахунок запасних поживних речовин насінини)

Після спокою насіння набрякає, активується дихання, запасні органічні речовини насінини перехо­дять у доступну для споживання зародком форму (наприклад, нерозчинний крохмаль перетворюється на розчинні цукри), розтягується підсім'ядольне коліно.

2) етап проростка

з проростання насінини до перших зелених листків (живиться за рахунок запасних поживних речовин насінини)

 

Розтягнене підсім'ядольне коліно виштовхує через розрив шкірки зародковий корінець, корінь проростка відразу починає рости вглиб (позитивний геотропізм визначається великими крохмальними зернами чохлика), потім – пагін вгору (негативний геотропізм). У рослин із надземними сім'ядолями підсім'ядольне коліно сильно видовжується, вигинається петлею, потім розпрям­ляється і виносить сім'ядолі на поверхню ґрунту (квасоля), у других рослин сім’ядоля залишається у ґрунті (кукурудза).

 

3) етап молодості

від появи перших зелених листків до першого цвітіння (рослина посилено росте, формуються всі її вегетативні органи)

 

4) етап зрілості

від першого цвітіння до останньо­го цвітіння, тобто втрати здатності утворювати насіння та плоди

 

5) етап старіння

від останнього цвітіння до відмирання, тобто завер­шальний етап життєвого циклу рослин починається з припиненням утворення генеративних органів.

 

 

Тривалість етапів розвитку в  рослин.

Етап

Однорічні рослини (кріп, горох, огірки)

Дворічні рослини (морква, капуста, редька, буряк, жоржини)

Багаторічні рослини: дерева (яблуня, дуб), чагарники (ліщина), трави (конвалія, пирій, хрін)

Етап насінини і проростка

Тривалість стану неоднакова у різних видів рослин від трьох тижнів до кількох місяців і навіть років, у деяких рослин насінина здатна проростати відразу після дозрівання (верба,  тополя).

Етап молодості

приблизно  30-40 днів

протягом пер­шого року життя розвиваються лише корені та пагони з листками, а на другий рік утворюють квітки

перше цвітіння настає лише через кілька років, інколи - через рік

Етап зрілості

впродовж року після цвітіння утворюють плоди та насіння та відмирають

на другий рік після цвітіння утворюють  плоди та насіння, після цього відмирають (капуста, морква).

трави часто плодоносять впродовж декількох років, однак усі їхні надземні частини зазвичай відмирають щорічно, дерева та чагарники плодоносять впродовж багатьох років

Етап старіння

до кінця першого року життя

до кінця  другого року життя

Коли перестають плодоносити, нові пагони на них майже не утворюються, старі засихають і відпадають., у стовбурах часто утворю­ються отвори - дупла, вони підгнивають і відмирають

 

Проростання насінини.

Умови проростання насіння: завершення періоду спокою, достатня вологість ґрунту, доступ повітря для дихання, оптимальна для даного виду рослини температура, освітленість для деяких видів. 

Проростання насінини – це розвиток та вихід з насінини назовні проростка.

 

Проросток – це рослина з моменту проростання і до формування перших справжніх листків.

Інші завдання дивись тут...