Інші завдання дивись тут...

Обмін речовин, або метаболізм, – основа проявів життя. 

Види метаболізму:

Перетворення речовин

Перетворення енергії

зов­нішній обмін – поглинання та виділення речовин

може відбуватися або пасивно (без затрати енергії), або активно (з витрачанням енергії)

внутрішній - пере­творення речовин у клітині

у всіх ро­слин однаковий і супроводжується витрачанням енергії

 

Асиміляція і дисиміляція - взаємопов'язані процеси внутрішнього обміну речовин і енергії.

Асиміляція (від лат. асиміляціо - уподібнення) - утворення з простих речовин більш складних, з яких будується тіло рослини (для асиміляції потрібна енергія).

Дисиміляція (від лат. дисиміліс - несхожий) - розпад складних речовин, з яких побудоване тіло, до простіших (при дисиміляції вивільняється енергія).

 

Найпростіша схема процесів, задіяних в обміні речовин та енергії у зелених рослин.

Хлорофіл зелених рослин вловлює сонячну енергію для синтезу вуглеводів з води від мінерального живлення. 

Фотосинтез на світлі (асиміляція вуглеводів): енергія сонця + вода + вуглекислий газ -> вуглевод + кисень

 

Для життєдіяльності потрібні хімічні елементи мінеральних речовин від мінерального живлення для побудови інших органічних речовин: білка, жирів, нуклеїнових кислот тощо. 

Асиміляція інших органічних речовин: вуглеводи + мінеральні хімічні елементи + хімічна енергія ->  нові органічні речовини (білки, жири) + вода.

 

Складні органічні речовини розкладаються на простіші в процесі окислення під час дихання та  забезпечують організм енергією. 

Дихання (дисиміляція): вуглеводи + кисень -> вуглекислий газ + енергія

 

Вода від мінерального живлення лише частково витрачається на внутрішньоклітинні процеси, а більша її частина випаровується, що забезпечує висхідний рух речовин та охолодження поверхні рослини.

 

Транспорт речовин забезпечує висхідний рух мінеральних розчинів від кореня до листків, низхідний рух утворених органічних речовин від листка до всіх частин та горизонтальний рух речовин органічних речовин. 

 

Найважливіший асиміляційний процес у рослин: фотосинтез.

Найважливіший дисиміляційний процес у рослин: дихання.

Інші завдання дивись тут...