Інші завдання дивись тут...

Для забезпечення нормальної життєдіяльності рослинам, окрім вуглеводів (побудовані з  кисню, водню і вуглецю), що утворюються в процесі фотосинтезу, потрібні також білки, жири, нуклеїнові кислоти тощо. 

Щоб їх побудувати, рослині потрібні різноманітні хімічні елементи, які вона одержує з ґрунту разом із водою в процесі мінерального живлення. 

 

Мінеральне живлення рослини (висхідний рух розчинів мінеральних речовин)  це процес поглинання та засвоєння рослинами розчину поживних (мінеральних) речовин, потрібних для їхньої життєдіяльності. 

1) вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами (насамперед потрібні сполуки Нітрогену, Калію та Фосфору) надходить через кореневі волоски;

2) по клітинах кори кореня потрапляє до судин центрального циліндра;

3) судинами кореня та стебла дістається всіх інших органів рослини.

Кореневі волоски -> шкірочка -> первинна кора -> пропускні клітини ендодерми -> судини ксилеми.

Водяні рослини поглинають воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами всією поверхнею тіла, тому в них корені розвинуті слабо або й зовсім відсутні.

Поглинені мінеральні речовини рослина використовує для утворення складних органічних речовин: білків, ДНК, хлорофілу, інших пігментів тощо. 

 

Ґрунт – верхній тонкий шар земної кори, що характеризується природною родючістю. 

Ґрунтовий покрив – сукупність ґрунтів певної території.

Значення ґрунту для квіткових рослин: середовище життя рослини, джерело  мінерального живлення. 

 

Макроелементи – хімічні елементи, що потрібні організмові у значній кількості (азот, фосфор, калій, кальцій, залізо, сірка, магній тощо).

Мікроелементи – хімічні елементи, що потрібні організму в дуже незначній кількості (марганець, йод, мідь, алюміній тощо).

Різні види рослин потребують різну кількість мінеральних речовин: пшениця -  азоту і фосфору, гречка - калію і кальцію, буряк – азоту, калію, магнію та деяких інших елементів, конюшина – калію, кальцію, магнію. 

 

Види добрив: 

• органічні добрива – перегній, гній, торф, пташиний послід тощо (відмерлі рослини або продукти життєдіяльності тварин, мікроорганізмами перетворені на мінеральні речовини);

• мінеральні добрива – азотні, фосфорні і калійні (їх одержують на хімічних заводах).   

 

Мінеральні добрива.

Ознаки для характеристики

Азотні

Фосфатні

Калійні

Вплив на ріст рослини

сприяє росту надземної частини рослини

прискорює достигання плодів, підвищує  хо­лодостійкість рослини

сприяє росту підземної частини рослини, підвищує  хо­лодостійкість рослини

Розчинність у воді

добре

погано

добре

Внесення в ґрунт

навесні

восени

навесні

Приклади

сечовина, селітра, сульфат амонію

суперфосфат

хлорид калію

Інші завдання дивись тут...