Інші завдання дивись тут...

РОЗМНОЖЕННЯ - це збільшення кількості особин будь-якого виду організмів тим чи іншим способом, одна з важливих ознак живого. 

Нащадок, або дочірній організм – організм, який народжується. Під час розмноження нащадки отримують від батьків спадкову інформацію.

Батьківський, або материнський організм – організм, що дає початок новій особині. 

Типи розмноження: статеве (спеціалізовані статеві клітини) та нестатеве (спори, вегетативно). 

Біологічне значення розмноження: забезпечує неперервність і наступність життя, збереження видової різноманітності, що зумовлене здатністю організмів відтворювати собі подібних шляхом передачі генетичної (спадкової) інформації. 

 

Статеве розмноження.

Зазвичай відбувається за допомогою спеціалізованих статевих клітин: спермії, або сперматозоїди (чоловічі статеві клітини), яйцеклітини (жіночі статеві клітини). 

Запліднення – процес злиття спермія з яйцеклітиною. 

Зигота – запліднена яйцеклітина, з якої розвивається зародок нового організму. 

Із зародка розвивається проросток, а потім доросла рослина.

При статевому розмноженні у рослин звичайно відбувається чергування поколінь: на одному формуються органи і клітини нестатевого розмноження - це спорофіт, а на іншому утворюються статеві органи і статеві клітини - це гаметофіт.

Біологічне значення статевого розмноження: у потомстві поєднуються ознаки материнського і батьківського організмів та забезпечується різноманітність нащадків.

 

Нестатеве розмноження.

Відтворення нових особин відбувається без участі статевих клітин, без запліднення (спорами, вегетативно). 

Клон (від грецького клон - гілка) – сукупність особин від одного материнського організму.

Біологічне значення нестатевого розмноження: необмежені можливості кількісного збільшення особин, які мають однакові ознаки з батьківським  організмом, при обмеженій спадковій інформацій новоутворених організмів. 

 

Нестатеве розмноження спорами.

Спора – це окрема нестатева клітина, оточена щільними захисними оболонками, потрапивши у сприятливі умови (вологе середовище, певна температура), спора проростає – з неї утворюється нова особина.

 

Нестатеве розмноження вегетативне.

Вегетативне розмноження – вид нестатевого розмноження, що здійснюється частинами тіла та властиве всім групам рослин, а також грибам і бактеріям. Особини, які виникають від одного материнського організму, мають однакові ознаки (базується на явищі регенерації).

Регенерація (від лат. регенератів - відновлення) – здатність відновлювати весь організм із частини тіла.

Інші завдання дивись тут...