Інші завдання дивись тут...

Вищі спорові рослини. ВІДДІЛ РИНІЄПОДІБНІ, АБО РИНІОФІТИ

Представники відділу: виключно викопні рослини куксонія, ринія тощо (налічує декілька десятків видів). 

Вчені вважають, що всі відділи сучасних наземних рослин походять саме від риніофітів, які жили на Землі близько 450 млн. років тому.

Вперше риніофіти знайдені в Канаді ще 1859 року, повторно їх відкрили на початку XX сторіччя у Шотландії поблизу населеного пункту Раині, звідки вони одержали свою назву.

 

Риніофіти.

У життєвому циклі переважав спорофіт - невелика рослинами (висота до 50 см, діаметр стебла 0,5 см), відсутність механічних тканин не могла забезпечити опору.  

Ризоїдами прикріплювалися до ґрунту, бо не мали справжніх коренів. Дихотомічний спосіб галуження тіла. 

Не мали листків, проте у покривній тканині з'являються продихи, через які відбувається газообмін і випаровування води. 

Пересування речовин здійснювалось спеціальними клітинами, які утворюють спеціалізовану провідну тканину. 

Статеве покоління (гаметофіти) риніофітів невідомі.

Розмноження: статевий спосіб та нестатевий спосіб (спорами). 

 

Палеоботаніка – галузь ботаніки, що вивчає викопні рослини.

Ризоїди (від грец. ридза - корінь і еідос - вигляд) - ниткоподібні вирости гаметофіту, що виконують функції кореня. 

Продихи – утвори в покривній тканині, через які відбувається газообмін і випаровування.

Дихотомічне галуження – точка росту ділиться на дві і ріст відбувається в двох напрямах, тобто утворюються дві рівнозначні гілки.

Тканина – це сукупність клітин, що мають спільне походження, подібну будову і виконують однакові функції, тобто виконують одну і ту ж роботу.

------------------

Нестатеве розмноження – розмноження спорами або зооспорами.

Спора (від грец. спора - сім'я, насіння) – клітина, вкрита щільною оболонкою, яка забезпечує нестатеве розмноження материнського організму (без джгутиків).

Зооспора (від грец. зооп - тварина і спора) – спеціалізована клітина нестатевого розмноження з джгутиками.

Спорофіт (від грец. спора і фітон - рослина) – нестатеве покоління в життєвому циклі рослин (рослина, на якій утворюються органи спороношення зі спорами).

----------------

Статеве розмноження – розмноження гаметами.

Гамета (від грец. гаметес - чоловік і гамете - дружина).- статева клітина.

Гаметофіт (від грец. гамета і фітон - рослина) - статеве покоління в життєвому циклі рослин (рослина, на якій утворюються статеві органи і в них статеві клітини).

Інші завдання дивись тут...