Інші завдання дивись тут...

Вищі спорові рослини ВІДДІЛ ПСИЛОТОПОДІБНІ, АБО ПСИЛОТОФІТИ

Представники відділу: сучасні тропічні і субтропічні рослини (налічує всього близько 20 видів).

 

Будова псилотофітів.

У життєвому циклі переважає спорофіт: середня висота рослин 25-40 см, хоч окремі види сягають 1 м заввишки (відсутня механічна тканина, що забезпечила би їм опору).

botan_202_01

Ризоїдами прикріплюються до ґрунту, бо не мають справжніх коренів.

Дихотомічний спосіб галуження тіла. 

Не мають листків, проте у покривній тканині наявні продихи, через які відбувається газообмін і випаровування води.

Пересування речовин здійснюється спеціальними клітинами, які утворюють спеціалізовану провідну тканину. 

Статеве покоління (гаметофіт) розвивається у ґрунті або тріщинах кори дерев. Дуже малих розмірів (не більші 2 см), мають вигляд нитки і дихотомічно галузяться.

Розмноження: статевий спосіб та нестатевий спосіб (спорами). 

 

Ризоїди (від грец. ридза - корінь і еідос - вигляд) - ниткоподібні вирости гаметофіту, що виконують функції кореня. 

Продихи – утвори в покривній тканині, через які відбувається газообмін і випаровування.

Дихотомічне галуження – точка росту ділиться на дві і ріст відбувається в двох напрямах, тобто утворюються дві рівнозначні гілки.

Тканина – це сукупність клітин, що мають спільне походження, подібну будову і виконують однакові функції, тобто виконують одну і ту ж роботу.

------------------

Нестатеве розмноження – розмноження спорами або зооспорами.

Спора (від грец. спора - сім'я, насіння) – клітина, вкрита щільною оболонкою, яка забезпечує нестатеве розмноження материнського організму (без джгутиків).

Зооспора (від грец. зооп - тварина і спора) – спеціалізована клітина нестатевого розмноження з джгутиками.

Спорофіт (від грец. спора і фітон - рослина) – нестатеве покоління в життєвому циклі рослин (рослина, на якій утворюються органи спороношення зі спорами).

----------------

Статеве розмноження – розмноження гаметами.

Гамета (від грец. гаметес - чоловік і гамете - дружина).- статева клітина

Гаметофіт (від грец. гамета і фітон - рослина) - статеве покоління в життєвому циклі рослин (рослина, на якій утворюються статеві органи і в них статеві клітини).

Інші завдання дивись тут...