Інші завдання дивись тут...

Вищі спорові рослини ВІДДІЛ ХВОЩЕПОДІБНІ, АБО ЕКВІЗЕТОФІТИ. Рід Хвощ.

Викопні представники: переважно дерева (каламіти) або кущі (каламофіти, клинолисти), рідше травами.

Сучасні представники: виключно трав'янисті рослини хвощ польовий, хвощ лісовий, хвощ лучний, хвощ болотяний, хвощ великий (занесений до Червоної книги). 

 

ХВОЩ ПОЛЬОВИЙ.

У життєвому циклі переважає спорофіт – багаторічна вічнозелена рослина довжиною до 3 метрів.

Мешкає у зволожених ділянках на кислому ґрунті (на полях, в лісах чи поблизу водоймищ). 

Тіло поділене на кореневище та пагін (стебло, листки).

Пагін та кореневище (видозміна пагона) розділені на вузли і міжвузля.

Бурувато-чорне кореневище, на якому утворюються додаткові корені та маленькі бульбочки (у них запасається крохмаль) представляє підземну частину хвоща.

Щороку утворюються два види вертикальних пагонів: спороносні (весняні)  та вегетативні (літні).

Весняні пагони (появляються  навесні) – це нерозгалужені пагони бурого кольору з розетками дрібних листків без хлорофілу. Живляться запасними речовинами кореневища. На верхівках цих пагонів утворюються стробіли-колоски, на осі стробіла-колоска розміщуються спорангіофори, на щитках спорангіофорів – спорангії, у спорангіях – спори. Спори мають гігроскопічні вирости-елатери, за допомогою яких зчеплюються в клубочки і так поширюються вітром. Після розсівання спор весняні пагони відсихають.

Літні пагони (виростають влітку і зеленіють до осені) – зелені пагони з кільчастим галуженням у вузлах. Маленькі лускаті прозорі листки зростають біля основи та утворюють піхву, що прикриває вузол.

Зелене стебло здійснює фотосинтез. Також стебло ребристе і просяк­нуте кремнеземом, у ньому багато порожнин, заповнених по­вітрям або водою.

Значення хвоща польового:

• є важливою лікарською рослиною (використовують як сечогінний і кровоспинний засоби) в народній медицині;

• злісний бур'ян служить індикатором кислотності ґрунту;

• отруйний для домашньої худоби і при великій концентрації у сіні може викликати масове отруєння;

• людина без ризику може використовувати в їжу хвощ польовий;

• у давнину підземні бульби на кореневищах хвоща польового використовували  як джерело крохмалю.

 

Розмноження: статеве і нестатеве (спорами, вегетативне).

Нестатеве розмноження спорами

Рівноспорові рослини. У щитках стробілу розміщуються спорангії, у спорангіях – спори, які виростами-елатерами зчеплюються в клубочки і так поширюються вітром. Після проростання спори розвивається проросток – нове статеве покоління.

Статеве розмноження

Заросток на вигляд невелика зелена рослина, на якій розташовані антеридії зі сперматозоїдами або архегонії з яйцеклітинами (для одностатевих). Після запліднення із зиготи розвивається зародок, який живе за рахунок гамето­фіту, поки у нього не утворяться корені і надземні пагони, він дає початок весняному пагону – спорофіту.

Нестатеве вегетативне розмноження

Розмноження кореневищем.

 

Основні ознаки хвощеподібних.

• Спорофіт переважає у життєвому циклі.

• Тіло розчленоване на вузли і міжвузля, у  вузлах розміщуються кільцями бічні гілочки.

• Виключно трав'яниста рослина.

• Підземна частина представлена кореневищем (теж розділене на вузли і міжвузля), на якому розвиваються додаткові корені.

• Стебло здійснює фотосинтез, має порожнини, заповнені повітрям або водою.

• Лускоподібні листки без хлорофілу.

• Спорангій знаходиться у спорангіофорах на стробілах-колосках. 

• Гематофіт представлений заростком.

 

Життєвий цикл хвощеподібних на прикладі хвоща польового.

Загальна характеристика плауноподібних.

Ознака

Характеристика

Кількість видів

Налічують до 40 сучасних видів, 9 з них в Україні. Представлені одним родом Хвощ.

Середовище життя

Зволожені ділянки  усіх континентів, окрім Нової Зеландії (луки, болота, берега водойм, ліси, поля тощо).

Життєвий цикл

Всі представники відділу багаторічні рослини (спорофіт чергується з гаметофітом). У життєвому циклі переважає спорофіт. 

Гаметофіт - заросток

Заростки переважно одностатеві. Більшість має вигляд розчленованих зелених плас­тинок, на яких розвиваються статеві органи зі статевими клітинами.  Після запліднення із зиготи розвивається зародок, який живе за рахунок гамето­фіту, поки у нього не утворяться корені і надземні пагони. Зародок дає початок спорофіту.

Спорофіт

Сучасні рослини виключно трав'янисті.

Розвиваються два види пагонів: вегетативні та спороносні.

Органи побудовані з тканин.

Тіло розчленоване на вузли і міжвузля, у вузлах розміщуються кільцями бічні гілочки.

Лускоподібні листки зростаються біля основи, утворюючи піхву, що прикриває вузол, не мають хлоропластів.

Ріст верхівковий і вставний (у вузлах зна­ходиться твірна тканина).

Підземна частина хвощів представлена горизонтальним та вертикальними підземним кореневищем (розділене на вузли і міжвузля), на якому роз­виваються додаткові корені.

Пагони галузяться дихотомічно (вилчасто).

Спорангій

Розміщується на спорангіофорах, які утворюються на стробілах-колосках. У спорангіях утворюються однакові спори за розмірами (рівноспорові рослини).

Фотосинтез

Фотосинтезуючим поколінням є нестатеве покоління (спорофіт). Фотосинтез здійснюється стеблом.

Розмноження

Статеве та нестатеве (спори, вегетативно).

Спороносними є весняні пагони.

Для запліднення необхідна вода.

Вегетативно розмножуються кореневищем.

Значення в природі

Вимерлі каламіти утворювали кам'яне вугілля.

Хвощ польовий є природним індикатором кислих ґрунтів для проведення вапнування.

Значення для людини

Застосовується для очищення металевих поверхонь, міді та  дерева, може входити до косметичних засобів. Багато бур'янів, отруйних, мають лікувальні властивості.

Представники

Викопні каламіти, каламофіти, клинолисти, сучасні хвощ польовий, хвощ лісовий, хвощ лучний, хвощ болотяний, хвощ великий

 

ЗНАЧЕННЯ ХВОЩІВ В ЕКОСИСТЕМАХ.

• Вимерлі каламіти відіграли неабияку роль в утворенні кам'яного вугілля.

• Суцільні зарості ростуть на перезволожених, болотистих або кислих ґрунтах, тварини їх не їдять (дуже жорсткі через кремнезем, що накопичується у стеблах). 

• Хвощ польовий є природним індикатором кислих ґрунтів для проведення вапнування.

 

ЗНАЧЕННЯ ХВОЩІВ ДЛЯ ЛЮДИНИ.

• Просочені кремнеземом стебла використовують для шліфування металу, дерева, чищення посуду. 

• Хвощ застосовується для очищення металевих поверхонь, міді і дерева. 

• Досить часто входить до складу косметичних засобів для боротьби зі старінням шкіри.

• Більшість хвощів отруйні для домашньої худоби і при великій концентрації у сіні може викликати масове отруєння.

• Декілька видів хвощів використовується у народній медицині.  

• Серед хвощів багато злісних бур'янів. 

 

Вставний ріст – ріст за рахунок твірної тканини, що розміщується при основі міжвузлів.

Міжвузля – відстань між сусідніми вузлами.

Піхва – зрослі між собою основи листків, що захищають основу міжвузля.

Вузол – потовщена частина стебла, де прикріплюються листки. 

Кореневище – підземний видозмінений пагін.

Дихотомічне галуження – точка росту ділиться на дві і ріст відбувається в двох напрямах, тобто утворюються дві рівнозначні гілки.

Корінь - підземний орган наземних рослин. 

Пагін – надземний орган наземних рослин. 

Стебло - вісь пагона.

Листок – боковий орган пагона. 

-----------------

Нестатеве розмноження – розмноження спорами, зооспорами.

Спора (від грец. спора - сім'я, насіння) – клітина, вкрита щільною оболонкою, яка забезпечує нестатеве розмноження материнського організму (без джгутиків)

Зооспора (від грец. зооп - тварина і спора) – спеціалізована клітина нестатевого розмноження з джгутиками.

Елатери (від грец. елатор - погонич) – гігроскопічні вирости на поверхні спори. 

Стробіл (від. грец. стробілос - шишка) – невегетативна частина пагона, на осі якої розміщуються спорангіофори. 

Спорангіофор – виріст осі стробіла (щиток з ніжками), на якому з нижньої сторони розміщуються спорангії зі спорами. 

Спорофіт (від грец. спора і фітон - рослина) – нестатеве покоління в життєвому циклі рослин (утворює спорангії зі спорами).

------------

Нестатеве вегетативне розмноження – розмноження поділом клітини або частинами організму.  

-------------

Статеве розмноження – розмноження гаметами.

Яйцеклітина – жіноча статева клітина.

Сперматозоїд – рухома чоловіча статева клітина з джгутиком.

Запліднення – процес злиття статевих клітин.

Зигота (від грец. зиготос - з'єднані разом) - клітина, яка утворюється внаслідок злиття жіночої статевої клітини та чоловічої статевої клітини.

Заросток – статеве покоління рослин, у яких основним фотосинтезуючим є нестатеве покоління.

Гаметофіт (від грец. гамета і фітон - рослина) - статеве покоління в життєвому циклі рослин (рослина, на якій утворюються статеві органи і в них статеві клітини).

На гаметофіті утворюються органи статевого розмноження (гаметангії). 

Гаметофіт двостатевий, якщо жіночі і чоловічі статеві органи розташовані на одній рослині.

Гаметофіт одностатевий, якщо жіночі і чоловічі статеві органи розташовані на  різних рослинах.

Гаметофіт чоловічий має антеридій зі сперматозоїдами.

Гаметофіт жіночий має архегоній з яйцеклітиною.

Інші завдання дивись тут...