Інші завдання дивись тут...

Клітини багатоклітинних організмів можуть відрізнятися за формою, розмірами, будовою, функціями, але не існують самі по собі, а об'єднуються в окремі групи, утворюючи певну тканину.

Об'єднання клітин у тканини відбувається завдяки міжклітинній речовини.

 

 

Міжклітинна речовина склеює клітини, заповнюючи проміжки між оболонками сусідніх клітин. 

Від цитоплазми однієї клітини до цитоплазми іншої через клітинні оболонки і міжклітинну речовину можуть рухатися деякі розчинені у воді речовини. 

 

 

Пори — це ділянки клітинних оболонок, через які проходить особливо багато тяжів цитоплазми, що з'єднують сусідні клітини між собою (це не отвори!). Пори добре помітні під оптичним мікроскопом. 

Повітряні міжклітинні простори — система провітрювання тіла рослини — знаходяться у місцях контакту кутів кількох клітин, де відстань між їхніми оболонками більша. 

 

ТКАНИНА РОСЛИНИ — це сукупність клітин, які виконують спільну функцію або функції.

Тканини складають органи і забезпечують всі процеси життєдіяльності рослини. 

Основні тканини рослин :

 

 

Мертві клітини входять до складу: покривних тканин (корок), провідних тканин (деревина), основної тканини (мертва механічна).

Живі клітини входять до складу: покривних тканин (шкірка), провідних тканин (деревина), основної тканини (мертва механічна).

 

Тканина

Функції

Верхівкова твірна тканина      

Ріст кореня, пагона вглиб ґрунту

Бічна твірна тканина

Ріст кореня, стебла в товщину

Покривна тканина

Захисна функція, обмін з навколишнім середовищем

Провідна тканина деревина    

Висхідний транспорт води з мінеральними речовинами

Провідна тканина луб     

Низхідний транспорт органічних речовин

Фотосинтезуюча основна тканина

Фотосинтез

Запасна основна тканина

Запасання поживних речовин

Механічна основна тканина

Опорна (міцність, гнучкість, еластичність)

 

ТВІРНІ ТКАНИНИ або камбій

Значення твірних тканин: утворюють нові тканини і органи, забезпечуючи ріст та розвиток. 

Утворюються з клітин, здатних до поділу. 

 

Основні типи твірних тканин.

 Ознаки

Верхівкова твірна тканина

Бічна твірна тканина

Розміщення

На верхівках коренів і пагонів

Вздовж пагонів та коренів

Значення

Відбувається ріст рослини в довжину та утворення нових частин кореня і пагона

зумовлюють ріст у товщину вже існуючих коренів і стебел — так зване потовщення

 

 

ПОСТІЙНІ ТКАНИНИ

Значення постійних тканин: забезпечують усі процеси життєдіяльності рослинного організму, окрім росту. 

Утворюються з клітин твірних тканин, які спеціалізуються на виконання функцій та втрачають здатність до поділу, перетворюючись на клітини однієї з постійних тканин. 

За особливостями будови, розміщення та функцій: покривні, провідні й основні. 

 

ПОКРИВНІ ПОСТІЙНІ ТКАНИНИ.

Значення: регулюють обмін речовинами із зовнішнім середовищем (захищають рослину від несприятливих впливів середовища, забезпечують поглинання одних речовин і виділення інших, забезпечують газообмін).

 

Ознаки

Шкірочка

Корок

Розміщення

Вкриває молоді пагони та корені, внутрішній шар старих стебел і коренів

Вкриває ззовні старі стебла і корені

Будова

Один шар живих клітин

Складається, переважно,  з декількох шарів відмерлих клітин

Функція

Забезпечують поглинання одних речовин і виділення інших

Захист від зовнішніх впливі

 

 

ПРОВІДНІ ПОСТІЙНІ ТКАНИНИ (деревина і луб)

Значення: здійснюють транспортування речовин між надземними і підземними органами рослини.

Ознаки

Деревина (судини)

Луб (ситовидні трубки)

Клітини

Мертві клітини із потовщеними здерев'янілими (жорсткими) оболонками заповнені водою

Ряд живих клітин без ядер. Поперечні перетинки між клітинами мають вигляд сита завдяки великій кількості дрібних отворів

Будова

Ділянки оболонок клітин, якими вони відділені одна від одної, руйнуються, утворюючи довгі суцільні трубки – судини

Поруч із ситоподібними трубками розміщуються одна або кілька дрібних клітин-супутників з ядрами, які забезпечують життєдіяльність клітин трубок.

Транспорт речовин

Вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами

Органічні речовини (продукти фотосинтезу)

Напрямок руху речовин

Висхідний рух від кореня до листків

Низхідний рух з органів утворення чи накопичення (переважно з листків), туди, де вони необхідні (переважно в корені)

Функція

Транспортує мінеральні речовини

Механічно-опорна функція

Транспортує органічні речовини

Разом деревина і луб у рослині зазвичай утворюють провідні пучки.

 

ОСНОВНІ ПРОВІДНІ ТКАНИНИ (фотосинтезуючі, запасаючі та механічні)

Значення: відповідають за обмін речовин у рослині.

Основні тканини знаходяться між покривними і провідними.

Ознаки

Фотосинтезуюча

Запасаюча

 Механічна

Зображення тканини

Клітини

Живі клітини містять хлоропласти

Безбарвні живі клітини,

Живі клітини  (надають гнучкості та еластичності) і мертві клітини із сильно потовщеними та жорсткими оболонками (міцність, але ламкість)

Розміщення на рослині

Наявна в усіх частинах пагона, особливо в листках

Найчастіше в коренях, глибоких шарах стебла, в м'ясистих листках

У будь-якій частині тіла рослини, яка потребує додаткової міцності

Функція

Здійснення фотосинтезу

Запас органічних речовин: білків, жирів або вуглеводів — переважно крохмалю

Опорна функція

Інші завдання дивись тут...