Домашнє завдання. Оксиген. Кисень, склад молекули та фізичні властивості.

І рівень

Завдання 1. Обчисліть масові частки Оксигену в магній оксиді (MgO), карбон(ІІ) оксиді (CO).

Відомо: MgO, CO        Знайти: W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40

W(O)=(Ar(O)/Mr(MgO))•100%.

W(O)=(16:40)•100%=0,4•100%=40%

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

W(O)=(Ar(O)/Mr(CO))•100%.

W(O)=(16:28)•100%=0,57•100%=57%

Відповідь: W(O)=40%, W(O)=57%

II рівень

Завдання 2. Обчисліть масові частки Оксигену у фосфор(V) оксиді P2O5хром(ІІІ) оксиді Сг2O

Відомо: P2O5Сг2O3        Знайти: W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(P2O5)=2Ar(P)+5Ar(O)=2•31+516=142

W(O)=(2Ar(O)/Mr(P2O5))•100%.

W(O)=(216:142)•100%=0,225•100%=22,5%

Mr(Сг2O3)=2Ar(Сг)+3Ar(O)=2•52+316=152

W(O)=(Ar(O)/Mr(Сг2O3))•100%.

W(O)=(216:152)•100%=0,21•100%=21%

Відповідь: W(O)=22,5%, W(O)=21%

Ill рівень

Завдання 3. Обчисліть масові частки Оксигену в натрій гідроксиді (NaOH), кальцій гідроксиді Са(ОН)2

Відомо: NaOH, Са(ОН)2   Знайти: W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(Н)=23+16+1=40

W(O)=(Ar(O)/Mr(NaOH))•100%.

W(O)=(16:40)•100%=0,4•100%=40%

Mr(Са(ОН)2 )=Ar(Са)+2Ar(О)+2Ar(Н)=40+2•16+21=74

W(O)=(Ar(O)/Mr(Са(ОН)2 ))•100%.

W(O)=(216:74)•100%=0,432•100%=43,2%

Відповідь: W(O)=40%, W(O)=43,2% 

 IV рівень

Завдання 4. Обчисліть масові частки Оксигену у глюкозі 4Н12О6)  та оцтовій кислоті (СН3СООН).

Відомо: С4Н12О6, СН3СООН  Знайти: W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(С4Н12О6)=4Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(О)=4•12+12•1+616=156

W(O)=(6Ar(O)/Mr(С4Н12О6))•100%.

W(O)=(6•16:156)•100%=0,615•100%=61,5%

Mr(СН3СООН)=Ar(С)+3Ar(Н)+Ar(С)+Ar(О)+Ar(О)+Ar(Н)=12+3•1+12+16+16+1=60

W(O)=(2Ar(O)/Mr(СН3СООН))•100%.

W(O)=(216:60)•100%=0,533•100%=53,3%

Відповідь: W(O)=61,5%, W(O)=53,3%