Самостійна робота. Добування кисню у лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор.

І та II рівні

Завдання 1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій.

І варіант                                      II варіант

а) 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O;               a) 2La(OH)3=La2O3+3H2O;

б) 2Ag2O=4Ag + O2;                 б) 2КClO3=2КСl+3O2;

в) 2Н2O2=2Н2O+ O2.                 в) 2HgO=2Hg+O2.

IІІ рівень

Завдання 2. Допишіть пропущені формули продуктів реакцій та напишіть хімічні рівняння. 

І варіант                                        II варіант

а) 2NaNO3=2NaNO2+O2;             а) Ca(NO3)2=Ca(NO2)2+O2↑;

б) 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O;            б) 2H2O2=2H2O+O2↑;

в) 2BaO2=2BaO+O2↑.                 в) NH4Cl=NH3+HCl.

IV рівень

Завдання 3. Допишіть продукти реакцій розкладу та поставте відповідні коефіцієнти.

І варіант                                   І варіант

а) 2H2O=2H2+O2-;                    а) 2Cr(OH)3=Cr2O3+3H2O;    

б) CaCO3=CaO+CO2;                  б) 2MgCO3=2Mg+O2+CO2;

в) 2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2.       в) 2КClO3=2KCl+3O2 (t=150-3000C, каталізатор MnO2).