Самостійна робота. Хімічні властивості кисню. Рееакції сполучення. Оксиди.

І рівень

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії вуглецю і сірки з киснем Назвіть утворені оксиди.

а) С+O2=CO2  карбон (IV) оксид (вуглекислий газ);

б) S+O2=SO2  сульфур (IV) оксид. 

II рівень

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій взаємодії фосфору і магнію з киснем. Чим відрізняються за складом продукти реакцій?

а) 4P+5O2=2P2O5    або    4P+3O2=2P2O3 (нестача О2)  кислотний оксид, Р-неметал

б)  Mg+O2=MgO   основний оксид, Mg-метал.

III рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій взаємодії з киснем: а) літію; б) вольфраму; в) алюмінію; г) азоту. Назвіть продукти реакцій.

4Li+O2=2Li2O - літій оксид

2W+3O2=2WO3 - вольфрам (VI) оксид

4Al+3O2=2Al2O3 - алюміній оксид

N2+O2= 2NO - нітроген (ІІ) оксид 

IV рівень

Завдання 3. Напишіть формули продуктів реакцій та складіть відповідні рівняння.

І варіант

a) 2CO+O2=2CO2;                     карбон (IV) оксид  СО2

б) 2NO+O2=2NO2;                        нітроген (IV) оксид  NО2

в) 4FeO+O2=2Fe2O3;                 ферум (IІІ) оксид  Fe2О3

г) 4NH3+3O2=2N2+6H2O             вода H2O

ІІ варіант

a) 2SO+2O2=2SO3;                    сульфур (VI) оксид SO3

б) 2Cu2O+O2=4CuO                   купрум (ІІ) оксид CuO

в) 3Fe+2O2=Fe3O4 , де    Fe3O4 - це FeOFe2O3  ферум (ІІ) оксид FeO

                                                            і ферум (ІІІ) оксид Fe2O3

г) 2P2S5+15O2=10SO2+2P2O5        фосфор (V) оксид P2O5

 

 

  • Roman
    всьо не правильно -> За новою програмою 2015 року тут...http://8next.com/chem7savchyn_2015/2181-7h_s_u2015rz_78.html
    29 лютого 2016 21:07