Домашнє завдання Ферум. Залізо. Фізичні властивості заліза.

І та II рівні

Завдання 1. Хімічний диктант. Поставте знак «+», якщо твердження правильне, і знак «-», якщо хибне.

1.Хімічна формула заліза - Fe. +

2.Ферум - елемент 5 періоду. -

3.Ферум розташований у VIII групі періодичної системи. +

4.Відносна атомна маса Феруму - 26. -

5.Порядковий номер Феруму - 26 +

6.Залізо - типовий неметал. -

7.Залізо не проводить електричного струму. -

8.Залізо - м'який пластичний метал. +

9.Ферум виявляє постійну валентність у сполуках. -

10.Залізо притягується магнітом. +

11.Залізо важче за воду. +

12.Залізо - легкоплавкий метал. -

III та IV рівні

Завдання 2. Запропонуйте не менше двох способів розділення порошків заліза з: а) деревним вугіллям б) кухонною сіллю.

а) 1. Дією магніту відділити залізні ошурки із суміші (залізо притягується магнітом);

   2. Долити води і методом відстоювання розділити суміш (залізо осяде на дно, а деревне вугілля плаватиме зверху на поверхні води).  порошок заліза, ;              

б) 1. Дією магніту відділити залізні ошурки із суміші (залізо притягується магнітом);

    2. Долити води, кухонна сіль розчиниться, методом фільтрування отримуємо залізо, а потім методом випарювання отримуємо кухонну сіль з водного розчину.

Завдання 3. Обґрунтуйте твердження, що за розташуванням у періодичній системі залізо є типовим металом.

 Валентність заліза ІІ або ІІІ. Атом Феруму здатний втрачати два або три електрони і перетворюватися на йон +2 (+3), що є характерним для атома будь-якого металічного елемента.