Самостійна робота. Поширення Феруму у природі. Застосування заліза.

І та II рівні

Завдання 1 Обчисліть масову частку Феруму у ферум нітриді (Fe2N3). 

Дано: Fe2N3                   Знайти: W(Fe)-?

Розв'язання:  обчислюємо за формулою W(Fe)=(2Ar(Fe)/Mr(Fe2N3))•100%.

Аr(Fe)=56

Mr(Fe2N3)=2Ar(Fe)+3Ar(N)=2•56+3•14=154

w(Fe)=(2•56:154)•100%=0,727•100%=72,7%

Відповідь: w(Fe)=72,7%  

III та IV рівні

Завдання 2. Обчисліть, у якій з природних сполук Феруму вміст елемента є найвищим: у піриті, магнетиті чи гематиті.

Дано: пірит FeS2 , магнетит Fe3O4, гематит Fe2O3.   Знайти: W(Fe)-?

Розв'язання:  

Аr(Fe)=56

У піриті обчислюємо за формулою W(Fe)=(Ar(Fe)/Mr(FeS2))•100%.

Mr(FeS2)=Ar(Fe)+2Ar(S)=56+232=120

w(Fe)=(56:120)•100%=0,467•100%=46,7%

У магнетиті обчислюємо за формулою W(Fe)=(3Ar(Fe)/Mr(Fe3O4))•100%.

Mr(Fe3O4)=3Ar(Fe)+4Ar(O)=356+4•16=232

w(Fe)=(356:232)•100%=0,724•100%=72,4%

У гематиті обчислюємо за формулою W(Fe)=(2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3))•100%.

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+3•16=160

w(Fe)=(256:160)•100%=0,7•100%=70%

Відповідь: вміст заліза найвищий  у магнетиті w(Fe)=72,4%  

IV рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

2H2O2=2H2O+O2

3O2+4Fe=2Fe2O3

3O2+4Fe+6H2O=4Fe(OH)3