ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ  Тренувальні вправи

Завдання 1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій.

І рівень 

І варіант                                  ІI варіант 

а) 2K+S=K2S                             а) 2Al+3Br2= 2AlBr3

б) 2P+3H2=2PH3                        б) 4Li+O2=2Li2O

в) H2+I2=2HI                            в) 2Al+N2=2AlN

г) 2Hg+O2=2HgO                        г) F2+H2=2FH

ґ) Al+3Cl=AlCl3                           ґ) 2P+3Cl2=2PCl3

ІI рівень 

І варіант                                   II варіант 

а) 4Al+3O2=2Al2O3                      a) 3Fe+2O2=Fe3O4

б) 3Mg+2Р=Mg3P2                       б) 3Si+2N2=Si3N4

в) 2FeCl2+Cl2=2FeCl3                    в) 4P+5O2=2P2O5

г) Na2O+H2O=2NaOH                    г) 2Cl2O7=2Cl2+7O2

ґ) 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O                ґ) Li2O+H2O=2LiOH

ІII рівень

І варіант                                   ІI варіант

a) 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O      a) 3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O

б) CaO+2HCl=CaCl2+H2O               б) CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

в) Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O         в) WO3+3H2=W+3H2O

г) Sb2O3+3H2=2Sb+3H2O               г) Na2O2+2H2O=2NaOH+H2O2 (має бути Н2О2, не Н2)

ґ) 2H2O+2Cl2=4HCl+O2              ґ) 2NaNO3=2NaNO2+O2

ІV рівень

І варіант                                           ІI варіант

a) 2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2             a) 3K2O+2H3PO4=2K3PO4+3H2O

б) CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl          б) Al(OH)3+3HNO3=Al(NO3)3+3H2O

в) SiH4+2O2=SiO2+2H2O                      в) ZnS+O2=ZnO+SO2

г) 3BaO+2H3PO4=Ba3(PO4)2+3H2O         г) 2C2H2+5O2=4CO2+2H2O

ґ) Zn(NO3)2+2KCl=ZnCl2+2KNO3              ґ) 2Na3PO4+3Ba(OH)2=Ba3(PO4)2+6NaOH

ІII рівень

 Завдання 3. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій.

A. B+F2->            1. FeCl3

Б. Fe+Cl2->          2. Al2O3

B. Al+O2->           3. BF3

Г. K+S->              4. FeCl2

                         5. BF2

                         6. K2S

A. 3
Б. 1
B. 2
Г. 6

 IV рівень

Завдання 3. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій.

A. CaCO3+HCl                        1. СаCl2+CO2

Б. Al+H2SO4                          2. Al2(SO4)3

B. BaO+HNO3                        3. Ba(NO3)2+H2O

Г. FeCl3 + NaOH                     4. CaCl2+CO2+H2O

                                         5. Fe(OH)3+NaCl

                                         6. Al2(SO4)3+H2

A. 4
Б. 6
B. 3
Г. 5

Завдання 4. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, поданій схемою: Nal+Pb(N03)2->Pbl2+NaN03. 

2Nal + 1Pb(N03)2 = 1Pbl2 + 2NaN03.   2+1+1+2=6 Відповідь:   6   . 

Завдання 5. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, поданій схемою: PH3+O2->P2O5+H2O

2PH3+4O2=P2O5+3H2O     2+4+1+3=10   Відповідь:  10   

Завдання 6. Позначте суму коефіцієнтів у реакції, поданій схемою: Fe + Н2O->Fe3O4+H2

3Fe + 4Н2O=1Fe3O4+4H2 3+4+1+4=12   Відповідь:  12