3 Домашня контрольна робота. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння.

І та ІІ рівні

І варіант
Завдання 1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій.

а) 2HgO=2Hg+O2

б) 3Zn+N2=Zn3N2;

в) 2Ba+O2=2BaO.

Завдання 2. У реакції розкладу меркурій (ІІ) оксиду утворилася ртуть масою 40,2 г і кисень масою 3,2 г. Обчисліть яка маса меркурій (ІІ) оксиду розклалася.

Відомо: m(Hg)=40,2 г;  m(O2)=3,2 г.  Знайти: m(HgO)-?

Розв'язування:

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса меркурій (ІІ) оксиду дорівнює: 40,2 г + 3,2 г=43,4 г.

Відповідь:  m(HgO)=43,4 г.
ІІ варіант
Завдання 3. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій.

а) 4B+3O2 = 2B2O3;

б) 3F+2O2 = Fe3O4;

в) 2 Al+3Cl2 = 2AlCl3.

Завдання 2. За розкладання кальцій карбонату (СаСО3) масою 10 г утворився кальцій оксид масою 5,6 г і карбон (IV)  оксид. Обчисліть, яка маса останнього утворилася.

Відомо: m(СаСО3)=10 г;  m(СаO)=5,6 г.  Знайти: m( СO2 )-?

Розв'язування:

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса карбон (ІV) оксиду дорівнює: 10 г -5,6 г =4,4 г.

Відповідь:  m( СO2)=4,4 г.

ІІІ рівень

Завдання 5. Допишіть формули продуктів реакції та поставте коефіцієнти.

І варіант                                                     І варіант
а) Zn+2HCl=ZnCl2+H2 ;             а) Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2↑ ;       

б) 4P+5O2=2P2O5;                     б) N2+3H2=2NH3;

в) 2Na+Cl2=2NaCl.                      в) 3Mg+2P==Mg3P2 (фосфід).

Завдання 6. Магній масою 4,8 г прореагував з киснем з утворенням магній сульфіду (правильно оксиду) масою 11,2 г. Обчисліть, яка маса кисню, що вступила у реакцію.
Відомо: m(Mg)=4,8 г; m(MgО)=11,2 г. Знайти: m( O2) -?
Розв'язування:
За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса кисню дорівнює: 11,2 г - 4,8 г =6,4 г.
Відповідь: m( О2)=6,4 г.

ІV рівень

Завдання 5. Допишіть пропущені формули речовин та поставте коефіцієнти.

І варіант                                                     І варіант
а) 3Fe+2O2=Fe3O4 ;             а) 2P +3Cl2=2PCl3;       

б) 2P+3H2=2PH3;                 б) 4Ag+O2=2Ag2O;

в) 4Al+3O2=2Al2O3;             в) 3Si+2N2=Si3N4 ;

г) F2+H2O=HF+HFO.             г) 4NH3+ 4O2=2N2O+6H2O            

Завдання 8. Алюміній масою 10,8 г прореагував з киснем масою 9,6 г. Обчисліть масу продукту реакції, запишіть відповідне рівняння.
Відомо: m(Al)=10,8 г; m(О2)=9,6 г. Знайти: m( Al2O3) -?
Розв'язування:

Запишемо рівняння реакції.

4Al+3O2=2Al2O3

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса алюміній оксиду дорівнює: 10,8 г + 9,6 г =20,4 г.
Відповідь: m(
Al2O3 )=20,4 г.