Самостійна робота. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння.

Завдання 1. Поставте коефіцієнти в рівняннях реакцій:

І рівень

І варіант                                                     ІІ варіант

а) 2Ca+O2=2CaO;                         а) H2+Br2=2HBr;

б)  S+O2=SO2↑;                            б) 2Ba+O2=2BaO;

в)  H2+Cl2=2HCl↑;                          в) C+2H2=CH4↑;

г) 2Na+S=Na2S.                             г) 3H2+N2=2NH3↑.

 

ІІ рівень

І варіант                                                     ІІ варіант

а) 2Al+3S=Al2S3;                         а) 4FeO+O2=2Fe2O3;

б) 2Cr+3Cl2=2CrCl3;                     б) 2Cu2O+C=4Cu+CO2↑;

в)  2SO2+O2=2SO3;                      в) Ag2O+H2=2Ag+H2O;

г) 2Fe2O3+3C=4Fe+3CO2↑.            г) 2Fe+3Cl2=2FeCl3.

                                                                              ІІI рівень

І варіант                                                     ІІ варіант

а) V2O3+3Ca=2V+3CaO;                а) MoO3+3Ca=Mo+3CaO;

б) 4CrO3=2Cr2O3+3O2;                б) Cr2O3+2Al=Al2O3+2Cr;

в)  Na2O+2HCl=2NaCl+H2O;           в) MgO+2HCl=MgCl2+H2O;

г) ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O..      г) K2O+2HNO3=2KNO3+H2O.

 

 ІV рівень

І варіант                                                   

а) Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O;                

б) FeCl3+3NaOH=3NaCl+Fe(OH)3;                 

в)  Cr2O3+6HNO3=2Cr(NO3)3+3H2O;  

г) H3PO4+3KOH=K3PO4+3H2O;        

ґ ) 2Al(OH)3+3H2SO4=Al2(SO4)3+6H2O;

д) Na2S+Pb(NO3)2=PbS ↓+2NaNO3
Завдання 2.

І варіант.

Обчисліть, яка маса кальцію прореагувала з киснем масою 3,2 г, якщо утворився кальцій оксид масою 11,2 г.

Відомо: m(О2)=3,2 г;  m(СаO)=11,2 г.  Знайти: m(Ca)-?

Розв'язування:

2Ca+O2=2CaO

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса кальцію дорівнює: 11,2 г - 3,2 г =8 г.

Відповідь:  m( Са)=8 г.

ІІ варіант.

Обчисліть, яка маса кисню прореагувала з воднем масою 0,4 г, якщо утворилася вода оксид масою 3,6 г.

Відомо: m(Н2)=0,4 г;  m(Н2О)=3,6  г.  Знайти: m(О2)-?

Розв'язування:

2H2+O2=2H2O

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса кисню дорівнює: 3,6 г - 0,4 г =3,2 г.

Відповідь:  m( О2)=3,2 г.

 

 

.