Самостійна робота. РЕЧОВИНИ. ЧИСТІ РЕЧОВИНИ ТА СУМІШІ.

Неоднорідні суміші розділяють методами:

- вістоювання - розділяють тверді нерозчинні речовини чи рідини, що мають різну густину. Напр., пісок і сірка, олія і вода.

- фільтрування - розділяють суміш нерозчинної і розчинної речовин, які мають різний розмір частинок. Напр., пісок з води, пісок з водного розчину кухонної солі.

- дією магніту - розділяють речовини, які мають магнітні властивості. Напр., залізні ошурки.

Однорідні суміші розділяють методами:

- випарювання - розділяють розчинену тверду речовину з розчину. Напр., кухонну сіль з водного розчину солі.

- перегонка або дистиляція - розділяють суміші рідин з різними температурами кипіння. Напр., спирт і воду.

 

І та II рівні

Завдання 1. Випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей з даного переліку. І варіант. Кисень, повітря, цукор, залізна руда, мідь, газована вода, алюміній, молоко. ІІ варіант Ґрунт, сірка, алюміній, кухонна сіль, джерельна вода, граніт, нафта, цинк.

І варіант

Чиста речовина Суміш
1. Кисень 1. Повітря
2. Цукор 2. Залізна руда
3 Мідь 3. Газована вода
4. Алюміній 4. Молоко

ІІ варіант

Чиста речовина Суміш
1. Сірка 1. Грунт
2. Алюміній 2. Джерельна вода
3. Кухонна сіль 3. Граніт
4. Цинк 4 Нафта

 III рівень

Завдання 2. Пригадайте склад повітря, впишіть у таблицю назви речовин та їх вміст (об'ємний) у повітрі.

Кисень - 21 %, азот - 78 %, інші гази - 1 % (з них, вуглекислий газ - 0, 03%).

Завдання 3. Випишіть, які, на ваш погляд, речовини входять до складу джерельної води та впишіть 'їх у таблицю.

І варіант          

1.   вода
2.   мінеральні солі
3.   хімічні елементи
4.  домішки

Завдання 4. Впишіть у таблицю способи, за допомогою яких можна розділити суміші.

Суміші Способи розділення
1. Вода з піском  фільтрування
2. Розчин кухонної солі  випарювання
3. Заліза і сірки (двома способами)

1. дією магніту.

2. відстоювання.

4. Тирси із залізом (двома способами)

1. дією магніту.

2. відстоювання.

IV рівень

Завдання 5. Запропонуйте найраціональніший спосіб розділення сумішей, вказавши послідовність ваших дій.

І варіант

Порошки заліза, магнію та кухонної солі на складові: 
1. Дією магніту забираємо залізо.

2. Доливаємо води, кухонна сіль

   розчиниться у воді, а магній - ні.

3. Фільтруванням забираємо магній.
4. Випарюванням отримуємо кухонну сіль

ІI варіант

 

Порошки заліза, сірки та піску на складові
1. Дією магніту забираємо залізо.
2. Доливаємо води.

3. Відстоюванням розділяємо сірку і пісок,

   пісок осідає на дно, а сірка плаває зверху.

 4. Фільтруванням розділяємо пісок і воду.

  • я
    дякую
    7 жовтня 2017 14:07