Домашнє завдання

Хімічний диктант. Поставте знак «+» (плюс), якщо твердження є правиль¬ним, і знак «-» (мінус), якщо хибним.

1.Усі тіла складаються з речовин.    +  

2.Сіль, цукор, дистильована вода, оцет - це суміші речовин.    -

3.Алюміній, кисень, цинк, сірка - це чисті речовини.      + 

4.3 поліетилену виготовляють лише пляшки для води.    -

5.Цукор, розчинений у воді - це чиста речовина.    -  

6.Кухонна сіль, розчинена у воді - це суміш речовин.    + 

7.У природі частіше зустрічаються суміші речовин.     + 

8.Суміш порошку крейди з водою можна розділити відстоюванням.  +

9.3 розчину сіль можна виділити фільтруванням.   -

І та II рівні

Завдання 1. Випишіть окремо назви речовин і фізичних тіл з даного переліку та впишіть їх у табличку: фосфор, мідь, вода, мідний дріт, цинк, крижина, колба, скло, ложка для спалювання речовин, склянка, срібло, олівець, вуглець, вугільний електрод. 

Речовини Фізичні тіла
1. Фосфор 1. Мідний дріт
2. мідь 2. крижина
3. вода 3. колба
4. цинк 4. ложка для спалювання речовин
5. скло 5. склянка
6. срібло 6. олівець
7. вуглець 7. вугільний електрод

ІІІ рівень

Завдання 2. Класифікуйте на чисті речовини і суміші: бензин, граніт, дистильована вода, цукор, природний газ, кухонна сіль, нафта, водень, азот, повітря, морська вода, золото та сформулюйте визначення.

Чисті речовини - це речовини, які

не містять домішок інших речовин.

суміші - це суміші речовин, що складаються 

з двох і більше компонентів.

1. Дистильована вода 1. Бензин
2. цукор 2. граніт
3. кухонна сіль 3. природний газ
4. водень 4. нафта
5. азот 5. повітря
6. золото 6. морська вода

IV рівень

Завдання 3. Запропонуйте способи розділення сумішей та опишіть послідовність ваших дій: а) залізних ошурок, порошків крейди та сірки; б) кухонної солі, піску і подрібленого деревного вугілля.

а) залізних ошурок, порошків

крейди та сірки

б) кухонної солі, піску і подрібленого

деревного вугілля

1. Дією магніту забираємо

залізні ошурки.

2. Доливаємо води.

3. Відстоюванням розділяємо крейду

та сірку, крейда осяде на дно, а

сірка плаватиме зверху.

4. Збираємо сірку і фільтруванням

отримуємо крейду з води.

1. Доливаємо води, кухонна сіль

розчиниться, а пісок і деревне вугілля - ні.

2. Відстоюванням розділяємо пісок і

деревне вугілля, пісок осяде на дно,

а деревне вугілля плаватиме зверху.

3. Фільтруванням отримуємо пісок з

водного розчину кухонної солі.

4. Випарюванням отримуємо сіль з води.