! Самостійна робота. РЕЧОВИНА. ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН.

І-ІІ рівні

Завдання 1. Розгляньте уважно видані вам порошки - сірки та заліза. Впишіть у таблицю відомості про їх фізичні властивості і агрегатний стан.

Фізичні властивості Сірка Залізо
1. Колір жовтий сріблясто-сірий
2. Блиск немає металічний

3. Густина

(більша чи менша за 1 г/см3)

більша більша
4. Розчинність у воді нерозчинна нерозчинна
5. Теплопровідність

ні

так

б. Електропровідність

ні

так

Агрегатний стан твердий твердий

III рівень

Завдання 2. Розгляньте уважно видані вам шматок міді та графітовий стержень. Порівняйте їх фізичні властивості і агрегатний стан, вказавши подібність та відмінність, і впишіть у таблицю.

Фізичні властивості  Мідь Графіт   Подібність та відмінність
 1. Колір  червонуватий  чорний  -
 2. Блиск  металічний  металічний  +

 3. Густина

(більша чи менша за 1 г/см3)

 більша  більша  +
 4. Розчинність у воді  нерозчинна  нерозчинна  +
 5. Теплопровідність  так  так  +
 6. Електропровідність  так  так  +
 Агрегатний стан  твердий  твердий  +

 IV рівень

Завдання 3. Оберіть самостійно три речовини, які перебувають у трьох агрегатних станах. Впишіть у таблицю відомості про їхні фізичні властивості та вкажіть одну-дві ознаки, за якими можна відрізнити кожну з речовин.

Фізичні властивості Золото

Вода

дистильована

Азот Характерні ознаки
1. Агрегатний стан  твердий  рідкий  газоподібний

     +

2. Колір  яскраво-жовтий  безбарвний  безбарвний      
3. Блиск  металічний  немає
 немає  
4. Запах

 відсутній

відсутній відсутній  

5. Густина

(більша чи менша за 1 г/см3)

 більша  дорівнює  більша  
б. Розчинність у воді  не розчиняється   -  малорозчинний       
7. Теплопровідність  так  ні  ні  
8. Електропровідність  так  ні  ні