Домашнє завдання. Речовина, властивості речовин.

Завдання 1. Заповніть схему відповідними визначеннями та характеристиками:

Речовини - це те, з чого складається фізичне тіло.

Розрізняють чисті речовини і суміші.

Чисті речовини - це речовини, що не містять домішок інших речовин.

До чистих речовин належать: дистильована вода, кухонна сіль, кисень, азот, крейда.

Характеризуються властивостями  фізичними і хімічними.

Фізичні властивості - це властивості речовин, які визначають спостереженням або вимірюванням, без перетворення їх на інші речовини.

Хімічні властивості - це всі зміни, які відбуваються з речовинами, спричиняючи їх перетворення, тобто утворення інших речовин.

Перелік фізичних властивостей Приклад:    залізо
1. Колір сріблясто-білий
2. Запах відсутній
3. Смак відсутній
4. Блиск металічний 
5. Пластичність пластичне, ковке.
6. Розчинність  не розчиняється у воді
7. Густина 7,8 г/см3
8. Температура плавлення висока
9. Теплопровідність теплопровідний
10. Електропровідність електропровідний

Суміші - це сукупність двох або більше чистих речовин, кожна з яких зберігає свої властивості.

Суміші поділяються за розміром частинок на однорідні і неоднорідні.

Однорідні суміші - суміші, в яких частинки речовин дуже дрібні і їх не можна виявити за допомогою спостереження.

Неоднорідні суміші - суміші, в яких частинки речовин можна виявити спостереженням: неозброєним оком чи за допомогою мікроскопа.