Лабораторні досліди. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

Виконайте запропоновані вам завдання, дотримуючись правил безпеки під час роботи у хімічному кабінеті.

Завдання 1. Розгляньте видані вам речовини з написами: I варіант - кухонна сіль, порошок сірки, мідні ошурки;

II варіант - порошок заліза, розтерта крейда, цукор-пісок. Впишіть у таблицю агрегатний стан і фізичні властивості кожної з них.

І варіант

Фізичні властивості Кухонна сіль Сірка Мідь
1. Агрегатний стан  твердий  твердий  твердий
2. Колір  білий  жовтий  червонуватий
3. Блиск

 скляний

 відсутній  металічний
4. Смак  солона  відсутній  відсутній

5. Густина

(більша чи менша за 1 г/см3)

 більша  більша  більша
б. Розчинність у воді  розчиняється  не розчиняється  не розчиняється
7. Теплопровідність  ні  ні  так
8. Електропровідність  ні  ні  так

II варіант

Фізичні властивості Залізо Крейда Цукор
1. Агрегатний стан  твердий  твердий  твердий
2. Колір  сріблясто-сірий  білий  білий
3. Блиск  металічний  відсутній

скляний

4. Смак  відсутній  відсутній  солодкий

5. Густина

(більша чи менша за 1 г/см3)

 більша  більша  більша
б. Розчинність у воді  не розчиняється  не розчиняється  розчиняється
7. Теплопровідність  так  ні  ні
8. Електропровідність  так  ні  ні

Завдання 2. Порівняйте, чим подібні між собою: I варіант - сірка, крейда; II варіант - кухонна сіль, цукор. Дані запишіть у таблицю.

І варіант

 

Назви речовин Подібні фізичні властивості
Сірка і крейда 1. Тверді
  2. Не розчиняються у воді.
  3. Відсутній блиск.
  4. Нетеплопровідні.
  5. Неелектропровідні.

II варіант

Назви речовин Подібні фізичні властивості
 Кухонна сіль і цукор 1. Білого кольору.
   2. Розчиняються у воді.
   3. Мають кристалічну будову.
   4. Нетеплопровідні.
   5. Неелектропровідні.
   6. Тверді.

Завдання 3. Виявіть властивості, за якими відрізняються: І варіант - вода і олія; II варіант - порошки заліза і сірки. Дані запишіть у таблицю.

І варіант

Назви речовин Відмінні фізичні властивості
 Вода і олія

 1. Колір.

   2. Смак.
   3. Запах.
 

 4. Олія не розчиняється у воді,

вода - розчинник.

   5. Густина.

II варіант

 

Назви речовин Відмінні фізичні властивості
 Порошок заліза і сірки  1. Колір.
 

 2. Густина.

 

 3. Залізо притягується магнітом, а сірка - ні.

 

 4. Теплопровідність:

залізо - теплопровідне, а сірка - нетеплопровідна.

 

 5. Електропровідність:

залізо - електропровідне, а сірка - неелектропровідна.

Завдання 4. Напишіть характерні ознаки, за якими можна розпізнати: І варіант - оцет; II варіант - олію. 

І варіант                                       ІІ варіант

За запахом.                                    За кольором, за запахом.