Самостійна робота. Хімічний диктант.

І рівень

Завдання 1. Продиктуйте один одному назви елементів та запишіть символи, використовуючи подану вище таблицю.

Кальцій   К                                         Цинк       Zn

Гідроген  Н                                         Нітроген   N

Оксиген  О                                         Карбон     С 

Кальцій  Са                                         Сульфур   S

Завдання 2. Продиктуйте один одному вимову хімічного символа і запишіть символи.

Калій      К                                       Цинк        Zn

Аш        Н                                        Ен           N

О          О                                        Це           С 

Кальцій  Са                                       Ес            S

II рівень

Завдання 3. Впишіть символи та вимову хімічних елементів за назвами, поданими у таблиці.

І варіант                                        ІІ варіант

Назва елемента Символ Вимова Назва елемента Символ Вимова
Меркурій  Hg  Гідраргірум Магній  Mg  Магній
Калій  K  Калій Гідроген  H  Аш
Флуор  F  Фтор Купрум  Cu  Купрум
Цинк  Zn  Цинк Фосфор  P  Пе
Оксиген  O  О Кальцій  Ca  Кальцій
Сульфур  S  Ес Натрій  Na  Натрій
Аргентум  Ag  Аргентум Хлор  Cl  Хлор

III рівень

Завдання 4. Впишіть у таблицю символи, назви та вимову хімічних елементів.

І варіант

Назва елемента Символ Вимова Символ Вимова Назва елемента
Йод  І  Йод  F  Фтор  Флуор
Кальцій  Са  Кальцій  Ag  Аргентум  Аргентум
Бром  Br  бром  C  Це  Карбон
Ферум  Fe  Ферум  Al  Алюміній  Алюміній
Хлор  Cl  Хлор  Mg  Магній  Магній
Плюмбум  Pb  Плюмбум  Hg  Гідраргірум  Меркурій
Нітроген  N  Ен  Au  Аурум  Аурум

II варіант

Назва елемента   Символ Вимова   Символ Вимова  Назва елемента 
 Аурум  Au  Аурум  B Бор  Бор
 Барій  Ba  Барій  Fe  Ферум  Ферум
 Карбон  C  Це  Cl  Хлор  Хлор
 Манган  Mn  Манган  Pb  Плюмбум  Плюмбум
 Алюміній  Al  Алюміній  Br  Бром  Бром
 Станум  Sn  Станум  S  Ес  Сульфур
 Аргентум  Ag  Аргентум  F  Фтор  Флуор