Самостійна робота. Прості й складні речовини. Метали й неметали.

Завдання 1. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку. І варіант. Кисень, купрум(ІІ) оксид, вода, цукор, алюміній, сірка, скло, крохмаль, бром, залізо. ІІ варіант. Водень, азот, алюміній оксид, оцет, фосфор, натрій хлорид, хлор, крейда, вуглець, вуглекислий газ.

І варіант                                 II варіант   

Прості Складні Прості Складні
Кисень Купрум (ІІ) оксид Водень Алюміній оксид
Алюміній Вода Азот Оцет
Сірка Цукор Фосфор Натрій хлорид
Бром Скло Хлор Крейда
Залізо Крохмаль Вуглець Вуглекислий газ

Завдання 2. Хімічний диктант. Вставте пропущені слова.

1. Залежно від того, які атоми входять до складу речовин, їх поділяють на прості і складні.

2.Речовини, утворені атомами одного елемента, називають простими.

3.Речовини, утворені атомами двох чи більше хімічних елементів називають складними.

4.Простими речовинами є: кисень; азот; водень.

5.До складних речовин належать: кухонна сіль; вода; вуглекислий газ.

6.Прості речовини поділяють на метали і неметали.

III рівень

Завдання 3. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку. Класифікуйте прості речовини. І варіант. Натрій, водень, цинк, метан, азот, магній оксид, поліетилен, силіцій, ртуть, крейда, фосфор. ІІ варіант. Вуглекислий газ, кальцій, фосфор, озон, магній, олія, пісок, золото, хлор, йод, спирт, мідь, вуглець.

І варіант                                          ІІ варіант

Складні

речовини

Прості

речовини.

 Метали

Прості

речовини.

 Неметали

Складні

речовини

Прості

речовини.

 Метали

Прості

речовини.

 Неметали

Метан Натрій Водень Вуглекислий газ Кальцій Фосфор
Магній оксид Цинк Азот Олія Магній Озон
Поліетилен  Ртуть Силіцій Пісок Золото Хлор
Крейда   Фосфор Спирт Мідь Йод
           Вуглець

IV рівень

Завдання 4. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку: срібло, скло, оцет, йод, алюміній, азот, олія, мило, хром, манган, сірка, фтор. Класифікуйте прості речовини та охарактеризуйте фізичні властивості з кожної групи.

Складні

речовини

Метали Неметали

Фізичні властивості металів

Фізичні властивості неметалів

Скло

Оцет

Олія

Мило

Срібло

Алюміній

Хром

Манган

Йод

Азот

Сірка

Фтор

1. Мають металічний блиск.

2. Електропровідні.

3. Теплопровідні.

4. Мають високу 

температуру плавлення.

5. Пластичні, ковкі.

1. Не мають металічного блиску (виняток йод).

2. Неелектропровідні.

3. Нетеплопровідні.

4. Температури

плавлення низькі.

5. Крихкі.