Лабораторні досліди. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

Завдання 1. Розгляньте зразки речовин, виданих вам у пробірках з написами: залізо, сірка, кухонна сіль, цукор, цинк, оцет, алюміній, кальцій оксид, вуглець, магній, купрум(ІІ) оксид, червоний фосфор, вода, магній оксид.

Завдання 2. Випишіть окремо у таблицю прості та складні речовини. Прості речовини поділіть на метали і неметали.

Назви простих

речовин

Метали Неметали

Назви складних

речовин

Залізо Залізо   Кухонна сіль
Сірка   Сірка Цукор
Цинк Цинк   Оцет
Алюміній Алюміній   Кальцій оксид
Вуглець   Вуглець Купрум (ІІ) оксид
Магній Магній   Вода
Червоний фосфор   Червоний фосфор Магній оксид

Висновок: до складу  речовин можуть входити атоми одного або двох чи більше хімічних елементів. Речовини, утворені атомами одного елемента, називаються простими , а речовини, утворені атомами двох або більше елементів, називаються складними. Прості речовини поділяться на метали і неметали.