Домашнє завдання. Поняття про періодичну систему хімічних елементів.

І та II рівні

Завдання 1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та їхні відносні атомні маси за символом, використовуючи періодичну систему.

І варіант                                                II варіант

Символ Назва елемента Ar Символ Назва елемента Ar
Na  Натрій 23  Zn  Цинк  65
Ca  Кальцій  40 K  Калій  39
S  Сульфур  32 Mn  Манган  55
Ba  Барій  137 Br  Бром  80
I  Йод  127 Ar  Аргон  40

Завдання 2. Впишіть у таблицю символи та порядкові номери елементів їх назвами, використовуючи періодичну систему

І варіант                                            II варіант

Назва елемента Символ

Порядковий

номер

Назва елемента Символ

Порядковий

номер

Калій K 19 Купрум Cu 29
Берилій Be 4 Алюміній Al 13
Карбон C 6 Нітроген N 7
Ферум Fe 26 Нікель Ni 28
Криптон Kr 36 Аргон Ar 18

Завдання 3. Впишіть у таблицю символ, групу та підгрупу, в якій знаходяться зазначені елементи.

І варіант                                                II варіант

Назва

елемента

Символ Група Підгрупа

Назва

елемента

Символ Група Підгрупа
Фосфор  P  V  головна Цинк  Zn  II  побічна
Кобальт  Co  VIII  побічна Арсен  As  V  головна
Алюміній  Al  III  головна Бор  B  III  головна
Хром  Cr  VI  побічна Селен  Se  VI  головна
Оксиген  O  VI головна Флуор  F VII   головна

III рівень

Завдання 4. З'ясуйте назву елемента, символ та відносну атомну масу за його порядковим номером. Впишіть їх у таблицю.

І варіант                                                 II варіант

Порядковий

номер

елемента

Назва Символ Ar

Порядковий

номер

елемента

Назва Символ Ar
3  Літій  Li  7 19  Калій  K  39
12  Магній  Mg  24 15  Фосфор  P  31
29  Купрум  Cu  64 33  Арсен  As  75
9  Флуор  F  19 16  Сульфур  S  32
56  Барій  Ba  137 35  Бром  Br  80
34  Селен  Se  79 10  Неон  Ne  20

Завдання 5. Укажіть символи хімічних елементів з порядковими номерами 22,23, 24 та відповідні їм відносні атомні маси.

A. Аl, Sі, Р.                              1. 70, 73, 75.

Б. Ті, V, Сг.                             2. 27, 28, 31.

B.Gа, Gе, Аs.                           3. 48, 51, 52.

Г. В, С,N/                               4. 11,1 2, 14.

Відповідь: Б3

Завдання 6. Укажіть порядкові номери Флуору, Хлору, Брому та відповідні їм відносні атомні маси.

A. 7, 8, 9.                         1.14,16,19.

Б. 14, 15, 16.                     2. 19; 35,5; 80.

B. 9, 17, 35.                      3. 28, 31, 32.

Г. 8, 16, 24.                      4. 16, 32, 52.

Відповідь: В2

IV рівень

Завдання 7. Поясніть, як змінюються металічні властивості елементів від Літію до Рубідію у головній підгрупі І групи.

Металічні властивості посилюються.

Завдання 8. Оберіть самостійно один хімічний елемент за періодичною системою та опишіть усі його характеристики.

Купрум - символ Cu, назва простої речовини мідь, порядковий номер 29, заряд ядра атома +29, кількість протонів в ядрі атома 29, кількість електронів в атомі 29, розташований в 4 великому періоді, у побічній підгрупі І групи, відносна атомна маса 64, метал.