Самостійна робота. Хімічні формули речовин.

I рівень

Завдання 1. Прочитайте записи: SO2, Fе2S3, SеO3, NaСl, ZnS, АlСl3, КВг, НNO3, МgSO43РO4.

Ес-о-2, ферум-2-ес-3, селен-о-3, натрій-хлор, цинк-ес, алюміній-хлор-3, калій-бром, аш-ен-о-3, магній-ес-о-4, аш-3-пе-о-4.

Завдання 2. Поясніть, що означають записи: 2Na2O (натрій оксид); 8МgSO4 (магній сульфат); 5СuСl2 (купрум(ІІ) хлорид); ЗАl2O3 (алюміній оксид); 7Н2SO4 (сульфатна кислота).

Дві молекули натрій оксидувісім формульних одиниць магній сульфатуп'ять формульних одиниць купрум (ІІ) хлориду; три молекули алюміній оксиду; cім молекул сульфатної кислоти.

II рівень

Завдання 3. Напишіть формули сполук, до складу яких входять: а) один атом Карбону і два атоми Оксигену.б) один атом Феруму і два атоми Хлору. в) один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. г) один атом Хрому і три атоми Оксигену.

а) CuO2

б) FeCl2

в) CH4

г) CrO3

Завдання 4. Прочитайте формули сполук із завдання 1. Підкресліть індекси.

SO2,2S3, SеO3, NaСl, ZnS, АlСl3, КВг, НNO3, МgSO43РO4.

Завдання 5. Зобразіть коефіцієнтами та формулами вирази: а) п'ять ферум-два-о-три; б) два-о-два; в) чотири аш-два-ес-о-чотири; г) сім калій-два-це-о-три; ґ) три кальцій-ес-о-чотири; д) шість калій-ен-о-три.

а) 5Fe2O3

б) 2O2

в) 4H2SO4

г) 7K2CO3     

ґ) 3CaSO4

д) 6KNO3

Завдання 6. Підкресліть у виразах завдання 5 коефіцієнти однією рискою, індекси - двома (позначені рожевим кольором).

а) п'ять ферум-два-о-триб) два-о-двав) чотири аш-два-ес-о-чотириг) сім калій-два-це-о-триґ) три кальцій-ес-о-чотирид) шість калій-ен-о-три.

III рівень

Завдання 7. Заповніть таблицю формулами сполук відповідно до їхнього складу та напишіть їх словесне прочитання.

І варіант

  Склад речовини Формула Читається
1

Два атоми Алюмінію і три

атоми Оксигену

 Al2O3  алюміній-2-о-3
2

Два атоми Карбону і шість

атомів Гідрогену

 C2H6  це-2-аш-6
3

Два атоми Нітрогену і п'ять

атомів Оксигену

 N2O5  ен-2-о-5

II варіант

  Склад речовини Формула Читається
1

Один атом Мангану і сім

атомів Оксигену

 MnO7  манган - о -7
2

Два атоми Мангану і сім

атомів Оксигену

 Mn2О7  манган-2-о-7
3

Шість атомів Карбону і шість

атомів Гідрогену

 C6H6  це-6-аш-6

IV рівень

Завдання 8. Впишіть у таблицю дані про речовини, використовуючи формули.

І варіант

Формула Якісний склад Кількісний склад Читається

Відношення мас

елементів

FeS  Ферум і Сульфур

1 атом Феруму

1 атом Сульфуру

 ферум-ес

 7:4

Al2O3  Алюміній і Оксиген

2 атоми Алюмінію

3 атомів Оксигену

 алюміній-2-о-3

 9:8

CaCO3  Кальцій, Карбон, Оксиген

1 атом Кальцію

1 атом Карбону

3 атоми Оксигену

 кальцій-це-о-3  10:3:12
CuSO4  Купрум, Сульфур, Оксиген

1 атом Купруму

1 атом Сульфуру

1 атом Оксигену

 купрум-ес-о-4  2:1:2

Якісний склад речовини: вказує, які елементи входять до її складу.

Кількісний склад:  вказує, скільки атомів кожного елемента входить до її складу.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.

FeS           m(Fe):m(S)= Ar(Fe):Ar(S)= 56:32=7:4

Al2O3           m(Al):m(O)= (2Ar(Al)):(3Ar(O))= 227:316=54:48=9:8

CaCO3          m(Ca):m(C):m(O)=Ar(Са):Ar(С):(3Ar(O))= 40:12:316=40:12:48=10:3:12

CuSO4          m(Cu):m(S):m(O)=Ar(Сu):Ar(S):(4Ar(O))= 64:32:416=64:32:64=2:1:2

II варіант

Формула Якісний склад Кількісний склад Читається

Відношення мас

елементів

CuS  Купрум і Сульфур

1 атом Купруму

1 атом Сульфуру

 купрум-ес  32:7
Mg3N2  Магній і Нітроген

3 атоми Магнію

2 атоми Нітрогену

 магній-3-ен-2  18:7
Na2SO4  Натрій, Сульфур, Оксиген

2 атоми Натрію

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

 натрій-2-ес-о-4  23:16:32
FePO4  ферум, фосфор, оксиген

1 атом Феруму

1 атом Фосфору

4 атоми Оксигену

 ферум-пе-о-4  56:31:64

Якісний склад речовини: вказує, які елементи входять до її складу.

Кількісний склад:  вказує, скільки атомів кожного елемента входить до її складу.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.

CuS            m(Cu):m(S)= Ar(Cu):Ar(S)= 64:14=32:7

Mg3N2           m(Mg):m(N)= (3Ar(Mg)):(2Ar(N))= 324:214=72:28=18:7

Na2SO4         m(Na):m(S):m(O)=(2Ar(Na)):Ar(S):(4Ar(O))= 223:32:416=46:32:64=23:16:32

FePO4          m(Fe):m(P):m(O)=Ar(Fe):Ar(P):(4Ar(O))= 56:31:416=56:31:64