Самостійна робота. Валентність хімічних елементів, визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Завдання 1. Визначте та впишіть валентність елементів у сполуках з Гідрогеном.

І варіант

а) Н2S, валентність Сульфуру   II   

б) НВг, валентність Брому       I   

в) АsН3, валентність Арсену     III   

г) 5iН4, валентність Силіцію      IV  

II варіант

а) РН3, валентність Фосфору   III   

б) НF, валентність Флуору      I   

в) Н2Sе, валентність Селену    II   

г) СН4, валентність Карбону    IV  

Завдання 2. Визначте та впишіть валентність атом елементів у сполуках з Оксигеном.

І варіант

а) Nа2O, валентність Натрію      I  

б) Fе2O3, валентність Феруму    III 

в) SiO2, валентність Силіцію      IV 

г) СгO3, валентність Хрому       VI  

ґ) Мп2O7, валентність Мангану   VII  

II варіант

а) СаО, валентність Кальцію      II   

б) SO3, валентність Сульфуру    VI   

в) Sc2O3, валентність Скандію   III   

г) Вг2O7, валентність Брому      VII   

ґ) Аl2O3, валентність Алюмінію   III  

Завдання 3. Визначте валентність атомів елементів у сполуках з Хлором, якщо останній - одновалентний.

І варіант

а) МgСl2, валентність Магнію    II   

б) КСl, валентність Калію         I    

в) FеСl3, валентність Феруму     III  

г) ТіСl4, валентність Титану       IV  

II варіант

а) АlСl3, валентність Алюмінію   III  

б) СuСl2, валентність Купруму    II   

в) АgСl, валентність Аргентуму   I   

г) SnСl4, валентність Стануму     IV  

Завдання 4. Визначте валентність атомів елементів у сполуках з Сульфуром, якщо останній - двовалентний.

І варіант

а) СS2, валентність Карбону    IV    

б) FеS, валентність Феруму     II  

в) Sb2S3, валентність Стибію   III  

II варіант

а) МgS, валентність Магнію     II  

б) SnS2, валентність Стануму   IV  

в) Sb2S5, валентність Стибію   V  

Завдання 5. Визначте максимальну валентність атомів за Оксигеном, використовуючи періодичну систему елементів.

І варіант                                   II варіант

а) Брому     VII  (Br2O7);                а) Феруму   VI  (Fe2O3) ;

б) Скандію   III  (Sc2O3);                б) Йоду      VII   (I2O7) ;

в) Цинку     II    (ZnO);                 в) Фосфору   V   (P2O5);

г) Мангану   VII   (Mn2O7);             г) Барію     II     (BaO);

ґ) Карбону   IV    (CO2).                ґ) Бору      III     (B2O3).

Завдання 6. Випишіть із даного переліку елементи з валентністю: а) постійною; б) змінною. І варіант. Сu, Na, В, Zп, О, Fе, Мп, Сl; II варіант. Ве, S, N. Са, Аl, Sп, Мg, Р.

І варіант                                ІІ варіант

а) Na, B, Zn, O;                        а) Be, Ca, Al, Mg;

б) Cu, Fe, Mn, Cl.                       б) S, N, Sn, P.