Домашнє завдання. Валентність хімічних елементів, визначення валентності за формулами бінарних сполук.

І рівень

Завдання 1. Запишіть вимову поданих формул.

І варіант

а) Fе2O3    ферум-2-о-3

б) HNO3     аш-ен-о-3

в) СuSO4    купрум-ес-о-4

г) NаОН     натрій-о-аш

II варіант

а) МnO2     манган-о-2

б) НСlO3     аш-хлор-о-3

в) К2СO3     калій-2-це-о-3

г) Fе(ОН)2   ферум-о-аш-двічі

Завдання 2. Запишіть формулу сполуки за її вимовою.

І варіант                                  II варіант

а) пе-два-о-п'ять     P2O5;                     а) ес-о-три          SO3;

б) ферум-хлор-три   FeCl3;                     б) ен-два-о-п'ять   N2O5

в) натрій-два-ес-о-чотири   Na2SO4.          в) алюміній-два-ес-три  Al2S3.

II рівень

Завдання 3. Визначте валентність атомів елементів за формулами сполук.

І варіант                                       II варіант

    I  II   IV II    III  II                          I   II    II II     VI II      III  II

а) Li2О,   СO2,    Fе2O3 ;                    а) Nа2O,    СО,     СгO3,     Аl2O3;

     I  I   IV I   III  I      I   II                   II  I      III  I      III  I      I  II

б) NaН,  CH4,   NH3,     H2O.               б) МgН2,   AlН3,    PН3,     Н2S.

III рівень

Завдання 4. Напишіть хімічні символи неметалічних елементів III періоду періодичної системи. Визначте їхню валентність за Гідрогеном, використовуючи періодичну систему.

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій він розташований.

Si валентність IV, бо 8-4=4;

P  валентність ІІІ, бо 8-5=3;  

S  валентність ІІ, бо 8-6=2;    

Cl валентність І, бо 8-7=1.

III та IV рівні

Завдання 5. Заповніть таблицю відомостями про речовини.

Рівень

Записи сполук

Що означають

записи

Якісний

склад сполуки

Кількісний склад сполуки Відношення мас елементів
ІІІ

3ZnSO4

цинк сульфат

 3 молекули

цинк сульфату

Цинк

Сульфур

Оксиген

1 атом Цинку

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

 

 65:32:64
ІІІ

2BaCO3

барій карбонат

 2 молекули

барій карбонату

Барій

Карбон

Оксиген

1 атом Барію

1 атом Карбону

3 атоми Оксигену

 137:12:48
IV

4Mg(NO3)2

магній нітрат

 4 молекули

магній нітрату

Магній

Нітроген

Оксиген

 

1 атом Магнію

2 атоми Нітрогену

6 атомів Оксигену

 6:7:24
IV

(NH4)2SO4

амоній сульфат

молекула

амоній сульфату

Нітроген

Гідроген

Сульфур

Оксиген

2 атоми Нітрогену

8 атомів Гідрогену

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

 7:2:8:16

Якісний склад речовини: вказує, які елементи входять до її складу.

Кількісний склад:  вказує, скільки атомів кожного елемента входить до її складу.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.

ZnSO4           

m(Zn):m(S):m(O)Ar(Zn):Ar(S):4Ar(O)=65:32:416=65:32:64

BaCO3             

m(Ba):m(C):m(O)= Ar(Ba):Ar(C):3Ar(O)=137:12:48

Mg(NO3)2       

m(Mg):m(N):m(O)=Ar(Mg):2Ar(N):6Ar(O)= 24:28:96=6:7:24

(NH4)2SO4       

m(N):m(H):m(S):m(O)=2Ar(N):8Ar(H):Ar(S):4Ar(O) =214:81:32:416 = 28:8:32:64 = 7:2:8:16

IV рівень

Завдання 6. Визначте валентність кислотних залишків у: а) кислотах; б) coлях за їх формулами:

         IІ                                             III

a) 1. Н2S                                    б) 1. К3РO4

          I                                                               I

   2. НNO3                                                   2. ZпСl2

           III                                                             I

   3. Н3РO4                                                                                  3. Аl(NO3)2