Самостійна робота. Складання формул сполук за валентністю елементів.

І та II рівні

Завдання 1. Заповніть вільні клітинки формулами речовин.

І варіант                                                     ІІ варіант   

Елементи S(II) Cl(I) O Елементи Br(I) O H
Ag Ag2S AgCl Ag2O Zn ZnBr2 ZnO ZnH2
Fe(III) Fe2S3 FeCl3 Fe2O3 K KBr K2O KH
Ca CaS CaCl2 CaO Al AlBr3 Al2O3 AlH3
Na Na2S NaCl Na2O C CBr4 CO2 CH4

Завдання 2. Складіть формули сполук елементів з Сульфуром, знаючи, що він двовалентний.

І варіант                                            II варіант

а)  Нg(ІІ) - HgS ;                                  а)  Zn - ZnS ;

б)  Na - Na2S ;                                     б)  Нg(І) - Hg2S ;

в)  Н - H2S  ;                                       в)  С (ІV) - CS2 ;

г)  Ва - BaS ;                                       г)  Сu (ІІ) - CuS ;

ґ) Рb (ІV) - PbS2 ;                                  ґ) Сг (ІІІ) - Cr2S3 ;

д) Al - Al2S3 .                                       д) K - K2S.

III рівень

Завдання 3. Складіть формули вищих оксидів (сполуки елементів з Оксигеном) елементів III періоду.

а) Na2O;       б) MgO;            в) Al2O3;       г) SiO2;         ґ) P2O5

д) SO3;        е) Cl2O7.

IV рівень

Завдання 4. Складіть формули сполук, до складу яких входять відповідні групи атомів

Елементи OH (I) NO3 (I) SO4 (II) SO3 (II) SiO3 (II) PO4 (III)
Na NaOH NaNO3 Na2SO4 Na2SO3 Na2SiO3 Na3PO4
Ba Ba(OH)2 Ba(NO3)2 BaSO4 BaSO3 BaSiO3 Ba3(PO4)2
Al Al(OH)3 Al(NO3)3 Al2(SO4)3 Al2(SO3)3 Al2(SiO3)3 AlPO4
Fe (III) Fe(OH)3 Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 Fe2(SO3)3 Fe2(SiO3)3 FePO4