Самостійна робота. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.

I рівень

Завдання 1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їх формулами.

а) Мr(О2) = 2●Ar(O)=2●16 = 32;           г) Mr(N2) = 2●Ar(N)=2●14 = 28;

б) Мr(О3) = 3●Ar(O)=3●16 = 48;           ґ) Мг(Cl2) = 2●Ar(Cl)=2●35,5=71;

в) Мr(H2) = 2●Ar(H)=2●1 = 2;              д) Мг(Br2) = 2●Ar(Br)=2●80 =160.

II рівень

Завдання 2. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси речовин за їх формулами.

а) МrСО) = Ar(C)+Ar(O)=12+16 = 28;      

б) Мr(СuО) = Ar(Cu)+Ar(O)=64+16 =80;    

в) Мr(FeS) = Ar(Fe)+Ar(S)=56+32 =88;    

г) Mr(NaCl) = Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5 = 58,5;

ґ) Мr(NO) = Ar(N)+Ar(O)=14+16 = 30;

д)Мr(СuО)= Ar(Cu)+Ar(O)=64+16 = 80.

III рівень

Завдання 3. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їх формулами.

а) Мr(В2O3) = 2●Ar(B) + 3●Ar(O)=2●11 + 3●16= 22 + 48 = 70

бМr(СS2) = Ar(C) + 2●Ar(S)=12 + 2●32 = 12 + 64 = 76

в) Мr(V2O5) = 2●Ar(V) + 5●Ar(O)=2●51 + 5●16 = 102 + 80 = 182

г) Мr(SiH4) = Ar(Si) + 4●Ar(H)=28 + 4●1 = 32

ґ) Мr(Мп2O7) = 2●Ar(Mn) + 7●Ar(O)= 2●55 + 7●16= 110 + 112 = 222

дМr(Аl2O3)   = 2●Ar(Al) + 3●Ar(O)=2●27 + 3●16= 54 + 48 = 102

IV рівень

Завдання 4. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси речовин за їхніми формулами.

а) Мr(Са(NO3)2) = Ar(Ca)+2●Ar(N)+6●Ar(O)=40+2●14+6●16= 40+28+ 96 = 164;

б) Мr(Аl2(SO4)3) = 2Ar(Al)+3●Ar(S)+12●Ar(O)=227+3●32+12●16=54+96+ 192 = 342

 в) Мr(Zn(ОН)2)= Ar(Zn)+2●Ar(O)+2●Ar(H)= 65+2●16+2●1=99; 

г) Мr(АgNO3) =Ar(Ag)+Ar(N)+3●Ar(O)= 108+14+3●16=170;

ґ) Мr(Nа3PO4) =3Ar(Na)+Ar(P)+4●Ar(O)= 323+31+4●16=164;

д) Мг(Fе2(SO4)3) =2Ar(Fe)+3Ar(S)+12●Ar(O)= 256+332+12●16=400.

Завдання 5. Обчисліть відношення мас елементів у сполуках, поданих у завданні 4.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.

а) Мr(Са(NO3)2)

m(Ca):m(N):m(O)=Ar(Ca):2●Ar(N):6●Ar(O)=40:2●14:6●16=40:28:96=10:7:24

б) Мr(Аl2(SO4)3)

m(Al):m(S):m(O)=2Ar(Al):3●Ar(S):12●Ar(O)=227:3●32:12●16=54:96:192= 9:16:32; 

в) Мr(Zn(ОН)2)

m(Zn):m(O):m(H)=Ar(Zn):2●Ar(O):2●Ar(H)=65:2●16:2●1=65:32:2; 

г) Мr(АgNO3)

m(Ag):m(N):m(O)=Ar(Ag):Ar(N):3●Ar(O)=108:14:3●16=108:14:48=54:7:24;

ґ) Мr(Nа3PO4)

m(Na):m(P):m(O)=3Ar(Na):Ar(P):4●Ar(O)=323:31:4●16=69:23:64;

д) Мг(Fе2(SO4)3)

m(Fe)+m(S)+m(O)=2Ar(Fe):3Ar(S):12●Ar(O)=256:332:12●16=112:96:192= 7:6:12.