Самостійна робота. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

Завдання 1. Випишіть окремо фізичні та хімічні явища з даного переліку.

І варіант                                                                     II варіант 

Фізичні Хімічні Фізичні Хімічні
1. утворення хмар 1. прокисання молока 1. Фільтрування 1. прожарювання міді
2. випаровування

2. горіння деревини

2. кування заліза 2. горіння магнію
3. замерзання води

3. плавлення

 (спалювання чи 

обвуглення) цукру

3. утворення інею. 3. протухання яєць

Зверніть увагу, що плавлення цукру - це фізичне явище, а спалювання чи обвуглення цукру - це хімічне явище.

Завдання 2. Впишіть у таблицю фізичні явища, що супроводжують запропоновані хімічні реакції.

І варіант                                                                                   ІІ варіант

  Хімічні реакції

Фізичні явища,

що їх супроводжують

  Хімічні реакції

Фізичні явища,

що їх супроводжують

1 Горіння природного газу виділення теплоти і світла 1 Спалювання цукру зміна кольору
2 Нагрівання мідної дротини зміна кольору 2 Окиснення срібла на повітрі зміна кольору
3 Доливання оцту до порошку крейди виділення газу 3 Доливання оцту до харчової соди виділення газу

Завдання 3. Наведіть приклади хімічних реакцій, спостережуваних вами у побутових умовах.

Горіння природного газу, прокисання молока, почорніння з часом срібних ложок, горіння сірника, псування харчових продуктів, спалювання цукру, доливання оцту до харчової соди.

Завдання 4. Поясніть записи:

а) С+ O2 → СO2↑ - виділення газу.

б) СаО + Н2→ Са(ОН)2

в) Nа + Н2→  NaОН + Н2↑ - виділення газу.