Домашнє завдання. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

І та II рівні

Завдання 1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне.

1.  Поява інею на деревах - явище хімічне. - 

2.   Горіння деревини - явище фізичне.

3.   Горіння магнію - явище хімічне.  + 

4.   Утворення льоду - явище фізичне. +

5.   Під час фізичних явищ речовини не руйнуються. +

6.   Колір, запах, смак - хімічні властивості. -

7.   Речовини, що вступають у реакцію є її продуктами. -

8.   Речовини, що утворюються внаслідок реакції є її продуктами. +

9.   Хімічними реакціями називають хімічні явища. +

10.  Під час хімічних реакцій відбувається перегрупування атомів. +

11. Sі + O2 —> SiO2 - схема горіння сірки. -        (Si  - силіцій, S сірка)

12. У попередній схемі Si і O2 є вихідні речовини. +

III рівень

Завдання 2. Класифікуйте явища: виділення азоту з повітря, посинення крох­малю від дії йоду, горіння спирту, плавлення парафіну, виготовлення різних за формою мідних предметів, утворення зеленого нальоту на мідних предметах, виділення бульбашок газу від доливання до крейди оцту, випаровування оцту, поширення запаху апельсинів, горіння фосфору, згорання бензину у двигуні, утворення іржі на залізних виробах. Дані впишіть у таблицю.

Фізичні Хімічні
виділення азоту з повітря посинення крох­малю від дії йоду
плавлення парафіну горіння спирту
виготовлення різних за формою мідних предметів утворення зеленого нальоту на мідних предметах
виділення бульбашок газу від доливання до крейди оцту горіння фосфору
випаровування оцту згорання бензину у двигуні
поширення запаху апельсинів утворення іржі на залізних виробах.

Завдання 3. Наведіть приклади не менше ніж двох схем реакцій. Позначте ви­хідні речовини та продукти цих реакцій.

С+O2 —> CO2      Вуглець (C) і кисень (O2) - вихідні речовини, а вуглекислий газ (СО2) - продукт реакції.

Fe + O2 —> Fe2O3  Залізо (Fe) і кисень (О2) вихідні речовини, а оксид заліза (ІІІ) - продукт реакції.

IV рівень

Завдання 4. Допишіть схеми реакцій, вказавши формули вихідних речовин.

І варіант                                 II варіант

а)  Р + O2 —> P2O5;                  а) Нg + O2 —> HgO ;

б)  К + S —> K2S;                     б) Na + Сl2 —> NaCl ;

в)  Са + Сl2 —> CaCl2;                в)  Аl + S  —> Al2S;

г)  Мg + N2 —> Mg5N2;               г)  Sі + O2 —> SіO

ґ) В + O2 —> B2O3;                   ґ) Zn + N2 —> Zn5N

д)  Fе + S —> FeS.                    д)  Аg + S —> Ag2S.