Самостійна робота (фронтальна). Порівняльна характеристика лужних металів.

Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії літію, натрію, калію з киснем з огляду на те, що два останні утворюють пероксиди складу Е2О2 Назвіть утворені продукти.

а ) 4Li+O2=2Li2O  - літій оксид;

б)  2Na+O2=Na2O2 - натрій пероксид ;

в)  2K+O2=K2O- калій пероксид.

Завдання 2. Напишіть рівняння взаємодії відомих вам лужних металів з хлором:

а ) 2Li+Cl2=2LiCl - літій хлорид; 

б ) 2Na+Cl2=2NaCl - натрій хлорид;

в ) 2K+Cl2=2KCl - калій хлорид;

г)  2Rb+Cl2=2RbCl - рубідій хлорид;

д) 2Cs+Cl2=2CsCl - цезій хлорид.

Завдання 3. Який об’єм водню (н.у.) та маса калій гідроксиду утворяться від взаємодії металічного калію масою 15,6 г з водою?

Дано: m( K )=15, 6 г. Знайти   V(H2)-? m(KOH)-? 

Розв'язання.

І спосіб.
Записуємо рівняння реакції:

 15,6 г                      у г             х л

    2K       +   H2O = 2KOH     +  H2

  78 г                       112 г          22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калію K з утворенням 2 моль калій гідроксиду KOH і виділенням 1 моль водню H2 (1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у.).

Обчислюємо молярну масу (M г/моль = Mr) калію і калій гідроксиду  й , відповідно, масу 2 моль.

Mr(К)=Ar(К)=39; М(К)=39 г/моль.

Маса 1 моль =39 г, а маса 2 моль=78 г

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56; M(KOH)=56г/моль.

Маса 1 моль =56 г, а маса 2 моль=112 г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для заходження об'єму водню.

 15,6 г / 78 г = х л / 22,4 л, звідси х=15,6 г•22,4 л/ 78 г=4,48 л.

Пропорція для заходження маси калій гідроксиду.

15,6 г / 78 г = у г / 112 г, звідси у=15,6 г•112 г/ 78 г=22,4 г.

Відповідь:  V(H2)=4,48 л; m(KOH)=22,4 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:   2K+H2O=2KOH+H2

Обчислюємо кількість речовини калію масою 15,6 г за формулою y=m/M, де M г/моль=Мr.

Mr(К)=Ar(К)=39; М(К)=39 г/моль.

y(К)=15,6 : 39 г/моль=0,4 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калію K з утворенням 2 моль калій гідроксиду KOH і виділенням 1 моль водню H2, тобто кількість речовини кальцій гідроксиду є однаковою з кількістю речовини калію, тому y(KOH)=0,4 моль, а кількість речовини водню є у два рази меншою, тому y(H2)=0,2 моль.

Обчислюємо об'єм водню кількістю речовини 0,2 моль .

З формули y=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у., знаходимо V=y•Vм.

V(H2)=0,2 моль • 22,4 л/моль = 4,48 л.

Обчислюємо масу калій гідроксиду кількістю речовини 0,4 моль.

З формули y=m/M, де М г/моль = Mr, знаходимо m=y•M.

Mr(KOH)=Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56; M(KOH)=56г/моль.

m(KOH)=0,4 моль •56 г/моль=22,4 г.

Відповідь:  V(H2)=4,48 л; m(KOH)=22,4 г.