Самостійна робота (фронтальна). Порівняльна характеристика галогенів.

Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії фтору, брому та хлору з воднем. Назвіть утворені речовини.

а)  F2+H2=2HF - фтороводень;

б ) Br2+H2=2HBr - бромоводень;

в ) Cl2+H2=2HCl - хлороводень (гідроген хлорид).

Завдання 2. Напишіть рівняння взаємодії відомих вам галогенів з металічним кальцієм. Назвіть утворені речовини.

а)  Ca+Cl2=CaCl2 - кальцій хлорид;

б ) Ca+Br2=CaBr2 - кальцій бромід;

в ) Ca+I2=CaI2 - кальцій йодид.

Завдання 3. Який об’єм гідроген хлориду утвориться під час взаємодії хлору об’ємом 3,36 л з воднем (н.у.)? Якій кількості речовини відповідає такий об’єм?

 Дано: V( Cl2 )=3,36 л. Знайти   V(HCl)-? y(HCl)-? 

Розв'язання.

І спосіб.
Записуємо рівняння реакції:

 3,36 л                     х л

    Cl2       +   H2 = 2HCl

 22,4 л                     44,8 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль хлору Cl2 з утворенням 2 моль гідроген хлориду HCl. Знаємо, що 1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у., тому 2 моль газу займе об'єм у два рази більший, тобто 44,8 л.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

3,36 л / 22,4 л = х л / 44,8 л, звідси х=3,36 л • 44,8 л/ 22,4 л=6,72 л.

Обчислюємо кількість речовини гідроген хлориду об'ємом 6,72 л за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

y(HCl)=6,72 л : 22,4 л/моль = 0,3 моль.

Відповідь:  V(HCl)=6,72 л; y(HCl)=0,3 моль.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:   Cl2+H2 =2HCl

Обчислюємо кількість речовини хлору об'ємом 3,36 л за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

 

y(Cl)=3,36 л : 22,4 л/моль = 0,15 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль хлору Cl2 з утворенням 2 моль гідроген хлориду HCl, тобто кількість речовини гідроген хлориду є у два рази більшою, тому y(HCl)=0,3 моль.

Обчислюємо об'єм гідроген хлориду кількістю речовини 0,3 моль.

З формули y=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у., знаходимо V=y•Vм.

V(HCl)=0,3 моль • 22,4 л/моль = 6,72 л.

Відповідь:   V(HCl)=6,72 л; y(HCl)=0,3 моль.