Самостійна робота (фронтальна) Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Завдання 1. Випишіть з таблиці формули натрій гідроксиду, алюміній гідроксиду та сульфатної кислоти:

а ) NaOH ; б ) Al(OH)3, H3AlO3; в )  H2SO4

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості натрій гідроксиду.

а ) NaOH+HCl=NaCl+H2O;

б ) 2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O;

в) 2NaOH+ZnO=Na2ZnO2+H2O

г) 2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4.

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості сульфатної кислоти.

а) H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O;

б ) H2SO4+Na2O=Na2SO4+H2O;

в ) H2SO4+ZnO=ZnSO4+H2O.

г) H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl

Завдання 4. Напишіть рівняння реакцій, що характеризують подвійні властивості алюміній гідроксиду.

а ) Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O;

б ) Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O.

                                 натрій 

                              метаалюмінат