Тестові завдання. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д,І,Менделєєва.

1. Позначте характеристику елемента, яку Д. І. Менделєєв поклав в основу класифікації хімічних елементів:

А. Абсолютну атомну масу. Б. Відносну атомну масу. В. Валентність.

Г. Середню атомну масу тріади елементів. Відповідь:__Б__.

2. Позначте елемент, у якого найсильніше виявлені металічні властивості:

А. Al. Б. Mg В. Са. Г. Li. Відповідь:_ Г__.

3. Позначте елемент, у якого найсильніше виявлені неметалічні властивості:

А. С. Б. F В. О. Г. N. Відповідь:___Б___.

4. Позначте назву групи елементів, до складу якої входять Не, Ne, Аг, Кг:

А. Лужні. Б. Галогени. В. Інертні елементи. Г. Халькогени. Відповідь:_В__,

5. Позначте, в якому випадку спостерігається послаблення металічних властивостей елементів:

А. Li - Nа - К.    Б. N - Р - Аs.  В. Na - Мg - АІ.  Г. Sі - Al -Mg Відповідь:__В___ .

6. Позначте зміну властивостей елементів на проміжку Р - S - Сl:

A. Неметалічні послаблюються. Б. Неметалічні не змінюються.

B. Металічні послаблюються. Г. Неметалічні посилюються. Відповідь:__Г___ .