Самостійна робота. Поняття про періоди та групи

I рівень

Завдання 1. Позначте назву вертикальних стовпців елементів у періодичній системі:

А. Групи. Б. Підгрупи. В. Великі періоди. Г. Малі періоди. Відповідь:__А__.

Завдання 2. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним:

1. У періодах елементи розташовані в порядку зростання їх атомних мас.

2. У періодичній системі є    сім     періодів і     вісім   груп.

3. У головній підгрупі VIII групи розташовані  інертні    елементи.

4. Li, Na - це подібні за властивостями, а відповідно, за будовою (знаходяться в одній групі) лужні елементи.

II рівень

Завдання 3. Запишіть символи хімічних елементів головної підгрупи І групи та дайте їм загальну назву:

Лужні елементи: Li - літій, Na - натрій, Rb - рубiдiй, Cs - цезій, Fr - францій. .

Завдання 4. Знайдіть та випишіть з періодичної системи хімічні символи та відносні атомні маси Купруму і Силіцію:

Cu відносна атомна маса 63,54664;

Si відносна атомна маса 28,08628.

Завдання 5. Напишіть символи та відносні атомні маси хімічних елементів з порядковими номерами 6,20,23, 30,35,47, використовуючи періодичну систему:

C 12, Ca 40, V 51, Zn 65, Br 80, Ag 108.

III рівень 

Завдання 6. Напишіть, з якими хімічними елементами в періоді та групі межує Силіцій:

В групі: C - карбон, Тi - титан; в головній підгрупі - C карбон, Gе - германій.

В періоді: Al - aлюміній, P - фосфор.

Завдання 7. Охарактеризуйте елемент Хлор за відомостями, що їх можна отримати з однієї клітинки періодичної системи.

Порядковий номер 17, відносна атомна маса Ar=35,5, елемент 7 групи головної підгрупи, розміщений у 3 періоді, найвища валентність 7, формула вищого оксиду Cl2O7, неметал. 

Завдання 8. Установіть відповідність між назвою, порядковим номером елемента та номером періодів, в яких вони розташовані:

А. Оксиген.        1.8.       І.4.

Б. Кальцій.         2.18.     II. 2.

                      3. 20.     III. 3.

А. 1 ІІ
Б. 3 І

 

IV рівень

Завдання 9. Установіть відповідність елементів їх положенню у періоді, підгрупі, групі:

                Період     Підгрупа, група

А. Кальцій.   1. 2.         I. Головна підгрупа II групи.

Б. Хлор.       2. 3.         II. Побічна підгрупа II групи.

                 3. 4.         III. Головна підгрупа VII групи.

                                IV. Побічна піджгрупа VII групи

А. 3 І
Б. 2 ІІІ

 

Завдання 10. Установіть відповідність розташування елементів у періоді із послабленням їх металічних властивостей, використовуючи періодичну систему:

А. Ag. Б.In. В. Sn. Г. Сd. Відповідь: А Г Б В

А. Ag, Г. Cd, Б. In, В. Sn

Завдання 11. Елемент входить до IV групи періодичної системи. З Гідрогеном утворює летку сполуку складу ЕН4, масова частка Гідрогену в якій становить 12,5%. Який це елемент?

Дано: сполука EH4,  w(H)=12,5% або w(H)=0,125 Знайти: елемент Е-?

Розв'язання:

За умовою задачі w(H)=0,125  і за означенням w(Н)=4•Ar(Н)/Mr(ЕН4),

тому 4•Ar(Н)/Mr(ЕН4)=0,125, звідси 4•1/Mr(ЕН4)=0,125,

знаходимо Mr(ЕН4)=4:0,125=32.

Молекулярна маса сполуки обчислюється Mr(ЕН4)=Аr(Е)+4Аr(Н).

Маємо Аr(Е)+4Аr(Н)=32; Аr(Е)+4•1=32; Аr(Е)=32-4=28.

Отже, шуканим елементом є силіцій Si.