Домашнє завдання.  Ізотопи. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів.

1. Укажіть назви частинок, з яких складаються атомні ядра:

А. Нейтронів та електронів. Б. Протонів та нейтронів. В. Протонів та електронів.

Г. Лише з протонів. Відповідь:__Б__ .

2. Позначте число протонів у ядрі нукліду 56Fе:

А. 26. Б. 56. В. ЗО. Г. 82. Відповідь:_А_ .

Число протонів (порядковий номер елемента в періодичній системі) 26

3. Позначте правильне твердження: Масове число вказує на кількість:

А. Протонів. Б. Електронів. В. Нейтронів. Г. Суму протонів та нейтронів.

Відповідь:__Г___.

4. Укажіть число протонів та нейтронів, відповідно, у ядрі нукліду 52Сг:

А. 26 і 26. Б. 52 і 24. В. 24 і 52. Г. 24 і 28. Відповідь: __Г__ .

Число протонів (порядковий номер елемента в періодичній системі) 24, число нейтронів 28, бо 52-24=28.

5. Порівняйте, чим подібні та чим відрізняються ізотопи 36Аг,38Аг, 40Аг.

Подібні: символ і назва хімічного елемента, однаковий заряд (протонне число), кількість електронів.

Відрізняються: числом нейтронів, масовим (нуклонним) числом.