Домашнє завдання. Рух електронів в атомах. Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів.

1. Напишіть хімічні символи, формули простих речовин, вищих оксидів та летких

сполук з Гідрогеном для елементів з протонними числами:

І варіант                             II варіант

а) 3; б) 13; в) 17.                   а) 7; б) 12; в) 16.

а) Li, Li, Li2O;                   а) N, N2, N2O5, NH3;

б) Al, Al, Al2O3;                 б) Mg, Mg, MgO;

в) Cl, Cl2, Cl2O7, HCl.              в) S, S, SO3, H2S.

2. Зобразіть будову електронних оболонок цих елементів електронними формулами й схемами розподілу електронів за енергетичними комірками.

І варіант                             II варіант

а) Li   1s22s1;                   а) N     1s22s22p3;

б) Al   1s22s22p63s23p1;      б) Mg    1s22s22p63s2;

в) Cl    1s22s22p63s23p5.      в) S       1s22s22p63s23p4.

3. Впишіть у вільні квадрати хімічні символи елементів III періоду, орбіталі S- і P-підрівнів, їхні електронні формули й схеми розподілу електронів за енергетичними комірками. Поясніть порядок заповнення електронами орбіталей. Порівняйте ваші дані з заповненням другого енергетичного рівня в елементів другого періоду. Зробіть висновки.

Заповнення комірок ІІІ періоду аналогічне заповненому ІІ періоду (див. стор.122). Відмінності: у кожній комірці замість 2 пишете 3, бо є три енергетичні рівні, елементи ІІ періоду послідовно замініть елементами ІІІ періоду: Li->Na, Be->Mg, B->Al, C->Si, N->P, O->S, F->Cl, Ne->Ar, решта все однакове. 

ВИСНОВКИ. В елементів третього періоду з’являється новий, третій енергетичний рівень, заповнення якого електронами відбувається як і в елементів другого періоду, проте на відстані, дальшій від ядра.

4. Елементи А і Б належать до І групи періодичної системи, а елемент В - до VII. Сполука АВ широко застосовується як харчовий продукт. Сполука БВ - речовина, нерозчинна у воді та кислотах. Назвіть елементи А, Б, В. Напишіть рівняння реакцій утворення сполук АВ і БВ, назвіть їх.

А - Na (натрій)                  Б - Ag (аргентум)              В - Cl (хлор)

АВ - NaCl (натрій хлорид)     БВ - AgCl (аргентум хлорид)

AgNO3+HCl=HNO3  +  AgCl -

                             аргентум хлорид

                             (білий сирнистий осад).

2Na+2HCl= 2NaCl     +   H2

               натрій 

               хлорид

 

  • Пятно крови
    Велике спасибі! Завжди користуюсь!
    12 березня 2015 19:02