Самостійна робота. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів.

І рівень

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним.

1. У періодах, із зростанням заряду ядра атома, металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні посилюються.

2. Плавна зміна властивостей елементів у періоді пояснюється плавним нагоромадженням електронів на зовнішньому енергетичний рівень.

3. Оксиди та гідроксиди, утворені елементами одного періоду теж змінюють  властивості: від основних через амфотерні до кислотних.

4. У головних підгрупах на зовнішньому енергетичному рівні є однакове число електронів.

5. Для металічних елементів головних підгруп зверху донизу металічні властивості посилюються.

6. Для неметалічних елементів головних підгруп зверху донизу неметалічні  властивості послаблюються.

На проміжку N - О - F неметалічні властивості посилюються.

II рівень

Завдання 2. На проміжку СІ - Вг - І неметалічні властивості елементів послаблюються тому що зростають радіуси атомів.

Завдання 3. У елементів Be, Mg, Са на зовнішньому енергетичному рівні є два електрони.

Завдання 4. Вища валентність елементів головної підгрупи III групи за Оксигеном - три.

Завдання 5. У летких сполуках з Гідрогеном елементів третього періоду валентність за Гідрогеном спадає від  4   до  1 .

Завдання 6. Напишіть формули основних оксидів, утворених елементами III періоду: Na2O, MgO.

III та IV рівні

Завдання 7. Дайте загальну характеристику галогенів з погляду теорії про будову атома, використовуючи періодичну систему. Заповніть таблицю.

Про-

тонне

число

Хіміч-

ний

символ

Схеми

будови

атомів

Формули

простих

речовин

Формули

сполук з

Гідрогеном

Зміна

власти-

востей

Форму-

ли

вищих

оксидів

Фор-

мули

гідро-

ксидів

Зміна

власти-

востей

 9  F

  ))

 27

 F2  HF  по-  -  -  пос-
 17  Cl

 )))

287 

 Cl2  HCl  слаб-  Cl2O7  -  лаб-
 35  Br

 ) )  )  )

2 8 18 7

 Br2  HBr  люють-  -  -  люють-
 53  I

 ) )  )   )   )

2 8 18 18  7

 I2  HI  ся  I2O7  -  ся

 

 

 

  • я
    Спасибо, очень помогло
    20 січня 2016 18:10