Самостійна робота (фронтальна)

Завдання 1.3 огляду на будову атомів, поясніть, чому на проміжку Na-Mg-Аl металічні властивості елементів послаблюються.

У межах періоду із зростанням зарядів атомних ядер, зростає заряд атомного острова, за майже однакового радіуса, а тому зв'язок електронів зовнішнього рівня з атомом посилюється. Здатність атомів віддавати електрони послаблюється, а приєднувати - посилюється, тому послаблюються металічні властивості, а посилюються неметалічні.

Завдання 2. Напишіть формули оксидів та гідроксидів елементів, поданих у завданні. 1. Поясніть їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Na2O, MgO - основні оксиди, Al2O3 - амфотерний оксид.

NaOH - луг, Mg(OH)2 -основний гідроксид, Al(OH)3 - амфотерний гідроксид.

Основні оксиди взаємодіють з кислотами.

Na2O+2HCl=2NaCl+H2O

MgO+2HCl=MgCl2+H2O

Амфотерні оксиди взаємодіють з кислотами і основами.

Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O

Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O

Основні гідроксиди взаємодіють з кислотами.

NaOH+HCl=NaCl+H2O

Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O

Амфотерні гідроксиди взаємодіють з кислотами і розчинними основами (лугами).

Al(OH)3+3HCl=AlCl2+3H2O

Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O

Завдання 3.

F                                             +7

 1s22s22p5                       [ +9 ) ) ] )

                                           2 8   7

 Cl                                                +7

1s22s22p63s23p5               [+17 ) ) ] )

                                           2 8    7

 Подібність:

1. заряд атомного остова однаковий +7.

2. на зовнушньому енергетичному рівні стале число електронів.

3. будова зовнішніх енергетичних рівнів повторюється, тому й спостерігається подібність їхніх властивостей. 

Відмінність:

1. Зростає кількість енергетичних рівнів.

2. Зростає радіус атома

3. Послаблюється зв'язок атомного остова з зовнішнім енергетичним рівнем.

4. Здатність приєднувати електрони послаблюється.

5. Хімічна активність спадає зверху донизу.

Завдання 4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії фтору та хлору з воднем та металами. Що подібне та відмінне у властивостях простих речовин галогенів?

2F+H2=2HF                2Fe+3F2=2FeF3

2Cl+H2=2HCl               2Fe+3Cl2=2FeCl3

Подібність: 

1. Прості речовини мають молекулярну будову.

2. У сполуках з гідрогеном і металами одновалентні.

3. Галогени - найактивніші неметали (до завершення зовнішнього енергетичного рівня їм бракує найменшого числа електронів - одного).

4. З типовими металами утворюють йонні сполуки.

5. Будова зовнішніх енергетичних рівнів повторюється, тому й спостерігається подібність їхніх властивостей.

Відмінності:

1. Відрізняються хімічною активністю, яка послаблюється із зростанням заряду ядра атома.