Домашня робота. Взаємозв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі і властивостями елементів, простих речовин, сполук елементів з гідрогеном та оксигеном.

I та ІІ  рівні

1. Поясніть, з огляду на будову електронних оболонок атомів елементів, в якому елементів, Силіцію чи Сульфуру, слабше виявляються неметалічні властивості.

 Si                                                  S

           +4                                                 +7

[+14 ) )] )                                        [+16 ) )] )

      2 8  4                                             2 8   7

Зростає заряд остова, за майже однакового розміру радіуса, а тому зв'язок електронів завнішнього рівня з атомом посилюється, зростає здатність приєднувати електрони. Неметалічні властивості посилюються від Si до S, тому Si слабще виявляє ці властивості.

2. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) магнію з бромом; б) магній оксиду з хлоридною кислотою; в) магній гідроксиду з нітратною кислотою.

а) Mg+Br2=MgBr2

б) MgO+2HCl=MgCl2+H2O

в) Mg(OH)2+2HNO3=Mg(NO3)2+2H2O

3. Обчисліть масу магнію, що прореагував з бромом, якщо утворився магній бромід масою 18,4 г.

Дано: m(MgBr2)=18,4 г. Знайти: m(Mg)-?  

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

     x г                   18,4 г                       

     Mg    + Br2  =  MgBr2   

     24 г                  184 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магнію Mg з утворенням 1 моль магній броміду MgBr2.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль. Маса 1 моль=24 г.

Mr(MgBr2)=Ar(Mg)+2Ar(Br)=24+2•80=184

M(MgBr2)=184 г/моль. Маса 1 моль=184 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

х г / 24 г= 18,4 г / 184 г, звідси х=18,4 г•24 г/ 184 г=2,4 г.

Відповідь: m(Mg)= 2,4 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  Mg+Br2=MgBr2 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr)  речовин.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль.

Mr(MgBr2)=Ar(Mg)+2Ar(Br)=24+2•80=184,  M(MgBr2)=184 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини магній броміду масою 18,4 г за формулою y=m/M.

y(MgBr2)=18,4 г: 184 г/моль=0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магнію Mg з утворенням 1 моль магній броміду MgBr2, кількість речовини є однакова, тому  y(Mg)= y(MgBr2)=0,1 моль.

Обчислюємо масу магнію кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=yM:

m(Mg)=0,1 моль•24 г/моль=2,4 г.

Відповідь:  m(Mg)=2,4 г.

III та IV рівні

4. Опишіть властивості натрію за такими даними:

1 а) Хімічна формула  Na
2 б) Фізичні властивості

Дуже м'який метал,

легко ріжеться ножем,

на зрізі має металічний блиск,

зберігається під шаром гасу 

3

в) Відношення до води

(рівняння реакції)

 

2Na+2H2O=2NaOH+H2

1 а) Хімічна формула  Na2O
2

б) Відношення до води

(рівняння реакції)

 

 Na2O+H2O=2NaOH

1 а) Хімічна формула  NaOH
2 б) Вплив на індикатори

 змінюють забарвлення індикаторів:

фенолфталеїн -> малиновий

лакмус -> синій

метилоранж -> жовтий

3

в) Відношення до кислот

(рівняння реакції)

 

 NaOH+HCl=NaCl+H2O

4

г) Відношення до солей

(рівняння реакції)

 

 2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4

5. Поясніть, в якому випадку відбудеться стрибкоподібна зміна властивостей елементів:

а) Ne->Na б) Ls - В; в) Сl - Аг. Чому? Відповідь:  a). Ne - інертний елемент  у якого зовнішній енергетичний рівень завершений  і має 8 електронів, а у Na появляється новий енергетичний рівень, віддалений від ядра.

6. Густина за воднем оксиду чотиривалентного елемента - 22. Масова частка Оксигену становить 72,8%. Обчисліть, який це елемент. Напишіть формулу оксиду і леткої сполуки з Гідрогеном. Які властивості притаманні цим сполукам? Напишіть усі можливі рівняння реакцій.

Дано: оксид чотиривалентного елемента EO2DН2(Е)=22, W(O)=72,8% або 0,728  Знайти: елемент Е-? 

Розв'язання:

За умовою задачі DН2(Е)=22, за визначенням  DН2(Е)=Mr(ЕО2)/Mr(H2),

тому Mr(ЕО2)/Mr(H2)=22, звідси Mr(ЕО2)=22Mr(H2)=22•2=44.

W(Е)=100%-W(О)=100%-72,8%=27,2% або 0,272 і W(Е)=Аr(Е)/Mr(ЕО2),

Отримаємо Аr(Е)/Mr(ЕО2)=0,272, звідси Аr(Е)/44=0,272

Аr(Е)=0,272•44=12

Отже, шуканий елемент карбон С

Формули оксиду  СО2 та леткої сполуки з гідрогеном СН4.

СО2 - вуглекислий газ.

Фізичні властивості: газ без кольору, не має запаху, важчий за повітря.

Хімічні властивості: СО2 - кислотний оксид.

1. СО22О=Н2СО3

2. СO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

3. CO2+CaO=CaCO3

Відповідь: карбон С.