Самостійна робота. Характеристика елементів за місцем у періодичній системі та будовою атома.

Завдання 1. Охарактеризуйте, використовуючи періодичну систему, хімічні елементи із зарядом ядер:

І варіант                                 

+3.

+3, Li, Ar=7, у другому періоді , у другому ряді, головній підгрупі І групи,

+3 ) )

     21

7-3=4 нейтронів, 1s22s1, на зовнішньому рівні 1 електрон (2s1), неспарений. Зовнішній рівень не завершений, бракує 7 електронів.

Лужний метал, відповідає оксид Li2O, валентність - І, основний.

LiOH - основа, розчинна у воді (луг).

LiOH+HCl=LiCl+H2O

2LiOH+CO2=Li2CO3+H2O

Метали летких сполук з гідрогеном не утворюють.

 

+15. 

+15, P, Ar=31, у третьому періоді, у третьому ряді, головній підгрупі V групи,

+15 ) ) )

      2 8 5

31-15=16 нейтронів, 1s22s2p63s23p3, на зовнішньому рівні 5 електронів (3s23p3), два спарені і три неспарені. Зовнішній рівень не завершений, бракує 3 електронів.

Неметал, відповідає оксид P2O5, валентність - V, кислотний.

H3PO4 - кислота, оксигеновмісна, триосновна.

H3PO4+3NaOH=Na3PO4+3H2O

Летка сполука з гідрогеном РН(правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. 8-5=3, валентність фосфору 3).

II варіант

+11

+11, Na, Ar=23, у третьому періоді , у третьому ряді, головній підгрупі І групи,

+11 ) ) )

       2 8 1

23-11=12 нейтронів, 1s22s2p63s1, на зовнішньому рівні 1 електрон (3s1) неспарений. Зовнішній рівень не завершений, бракує 7 електронів.

Лужний метал, відповідає оксид Na2O, валентність - І, основний.

NaOH - основа, розчинна у воді (луг).

NaOH+HCl=NaCl+H2O

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

Метали летких сполук з гідрогеном не утворюють.

 

+17.

+17, Cl, Ar=35, у третьому періоді, у третьому ряді, головній підгрупі VІІ групи,

+17 ) ) )

       2 8 7

35-17=18 нейтронів, 1s22s2p63s23p5, на зовнішньому рівні 7 електронів (3s23p5), три спарені і один неспарений. Зовнішній рівень не завершений, бракує 1 електрона.

Неметал, відповідає оксид Cl2O7, валентність - VII, кислотний.

HCl - кислота, безоксигеновмісна, одноосновна.

2HСl+Zn=ZnCl2+H2  взаємодіє з металами (до H2).

2HCl+Na2O=2NaCl+H2O взаємодіє з основними оксидами.

Летка сполука з гідрогеном HCl (правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. 8-7=1, валентність хлору 1).

Завдання 2. Передбачте за місцем у періодичній системі властивості простої речовини, оксиду та гідроксиду елементів із зарядом ядер +19 і +35. Напишіть рівняння реакцій.

+19, К, Ar=39, у четвертому періоді, у четвертому ряді, головній підгрупі І групи.

Лужний метал, дуже м'який, легко ріжеться ножем, має металічний блиск, у сполуках одновалентний.

Легко реагує з киснем і водою.

2K+O2=K2O2 - пероксид калію

2K+2H2O=2KOH+H2

Відповідає оксид К2О, основний. Хімічні властивоті:

1. Взаємодія з водою.

К2О+Н2О=2КОН

2. Взаємодія з кислотами.

К2О+2НСl=2KCl+H2O

3. Взаємодія з кислотними оксидами.

К2О+CO2=K2CO3

Відповідає гідрооксид КОН, валентність І, основний. Фізичні властивості: тверда кристалічна речовина, розчинна у воді (луг), водний розчин мильний на дотик, роз'їдає шкіру, тканини (їдкі).

Хімічні властивоті:

1. Змінює забарвлення індикаторів: фенолфталеїн -> малинове, лакмус -> синє, метилоранж -> жовте.

2. Взаємодія з кислотами.

KOH+HCl=KCl+H2O

3. Взаємодія з кислотними оксидами.

2KOH+CO2=K2CO3+H2O

4. Взаємодія з амфотерними оксидами.

2KOH+ZnO=K2ZnO2+H2O

5. Взаємодія з розчинами солей.

2KOH+CuSO4=Cu(OH)2+K2SO4

 

+35, Br, Ar=80, у четвертому періоді, у п'ятому ряді, головній підгрупі VІI групи.

Галоген, типовий неметал, проста речовина молекулярної будови, двохатомна Br2, рідина.

У вищому оксиді семивалентий, формула Br2O7

З гідрогеном утворює сполуку, водний розчин якої - безоксигенова кислота HBr (правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. 8-7=1, валентність брому 1).

У сполуках з гідрогеном і металами - одновалентний.

Br2+Ca=CaBr2

Br2+H2=2HBr

Завдання 3. Елемент третього періоду утворює вищий оксид складу Е2О5Назвіть цей елемент. Напишіть формулу кислоти та леткої сполуки з Гідрогеном. Охарактеризуйте властивості кислоти, підтвердивши їх рівняннями реакцій.

Фосфор P , Н3PO4 - формула кислоти, PH3 - формула леткої сполуки з гідрогеном (правило: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. 8-5=3, валентність фосфору 3).

Кислота оксигеновмісна, триосновна.

2H3PO4+3Zn=Zn3(PO4)2+3H2↑ - взаємодія з металами (до H2)

H3PO4+3NaOH=Na2PO4+3H2O - взаємодія з лугами (реакція нейтралізації)

2H3PO4+3Cu(OH)2=Cu3(PO4)2+6H2O - взаємодія з нерозчинними основами (реакція нейтралізації)

2H3PO4+3CuO=Cu3(PO4)2+3H2O - взаємодія з основними оксидами.

2H3PO4+3BaSO4=Ba3(PO4)2+3H2SO4 - взаємодія з солями.