Лабораторні посліди 11. Дослідження характеру гідратів оксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру(УІ)

Речовини: розчини натрій гідроксиду, калій гідроксиду, алюміній хлориду, сульфатної кислоти, лакмусу синього, фенолфталеїну, хлоридної кислоти.

Обладнання: 7 пробірок або планшетка, штатив для пробірок.

ХІД РОБОТИ

1. Налийте у дві пробірки розчину натрій гідроксиду об’ємом по 1 мл і долийте  краплями розчину фенолфталеїну. В першу долийте таку ж порцію хлоридної кислоти, у другу - калій гідроксиду.

Що спостерігаєте в кожній з пробірок? При додаванні індикатора спостерігали зміну кольору на малиновий. У першій пробірці при додаванні кислоти спостерігали зникнення кольору індикатора, у другій пробірці колір залишився малиновим. 

Напишіть рівняння можливих реакцій:

а) NaOH + НСІ = NaCl+H2O; б) NaОН + КОН   = реакція не відбувається.

Порівняйте результати досліджень, укажіть тип реакції:  у лугах забарвлення фенолфталеїну стає малиновим. У першій пробірці луг прореагував з кислотою з утворенням солі і води, забарвлення індикатора зникло. Тип реакції - нейтралізація. У другій пробірці реакція не відбулася, забарвлення індикатора залишилося малиновим.

Висновок з проведеного дослідження: NaOH - луг. Розчинні у воді основи взаємодіють з кислотами, продуктами реакції є сіль і вода. Тип реакції нейтралізація.

2. Налийте у дві пробірки розчину сульфатної кислоти об’ємом по 1 мл і долийте краплями розчину синього лакмусу. В першу долийте таку ж порцію калій гідророксиду, у другу - хлоридної кислоти.

Що спостерігаєте? При додаванні індикатора спостерігали зміну кольору на червоний. У першій пробірці при додаванні гідроксиду спостерігали зникнення кольору індикатора, у другій пробірці колір залишився червоним. 

Порівняйте результати досліджень, укажіть тип реакції: у кислотах забарвлення лакмусу стає червоним. У першій пробірці кислота прореагувала з основою з утворенням солі і води, забарвлення індикатора зникло. Тип реакції - нейтралізація. У другій пробірці реакція не відбулася, забарвлення індикатора залишилося червоним.

Напишіть рівняння реакцій:

а) Н2SO4 + 2КОН = K2SO4+2H2O; б) Н2SO4 + НСІ = реакція не відбувається

Висновок з проведеного дослідження: Н2SO- кислота. Кислоти взаємодіють з основами (розчинними і нерозчинними у воді), продуктами реакції є сіль і вода. Тип реакції нейтралізація.

3. Налийте у пробірку розчину натрій гідроксиду об’ємом 1,5-2 мл і доливайте розчину алюміній хлориду.

Що спостерігаєте? Утворення білого драглистого осаду.

Напишіть рівняння реакції добування алюміній гідроксиду:

3NaOH+AlCl3=3NaCl+Al(OH)3

4. Розділіть добуту речовину на дві порції. До першої з них долийте розчину хлоридної кислоти.

Що спостерігаєте? Осад розчиняється.

Напишіть рівняння реакції: Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O

Висновок з проведеного дослідження. Al(OH)3 - нерозчинна у воді основа. Основи реагують з кислотами з утворенням солі та води. Ознака цієї хімічної реакції - розчинення осаду.

5. Налийте в іншу пробірку розчину натрій гідроксиду і невеликими порціями вливайте добутий осад. Струсіть пробірку. Що спостерігаєте? Осад розчиняється.

Напишіть рівняння реакції: NaOH+Al(OH)3=Na[Al(OH)4

Порівняйте результати досліджень: алюміній гідроксид реагує з хлоридною кислотою і натрій гідроксидом. У двох випадках білий драглистий осад розчиняється. 

Висновок з проведеного дослідження: Алюміній гідроксид є амфотерним, бо здатний проявляти подвійні властивості: основні та кислотні.

Загальний висновок.  

NaOH - розчинна у воді основа (луг), проявляє хімічні властивості основ.  

H2SO4 - кислота, проявляє хімічні властивості кислот.

Al(OH)- нерозчинна у воді основа є амфотерним гідроксидом, має здатність проявляти подвійні хімічні властивості: основні і кислотні.

 

  • Егор
    Пасиб. Помогли с лабораторной
    18 жовтня 2020 19:51