Домашнє завдання. Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентні зв'язки.

1. Впишіть у таблицю відомості про хімічні зв’язки в молекулах водню, хлору, дигідроген сульфіду.

Назва речовини

та їх молекулярні

формули

Які електрони

утворюють

неподільні пари

Електронні

формули

Графічні

формули

Водень Н2

один 

неспарений

Н:Н H-H
Хлор Cl2

один

неспарений

Cl:Cl Cl-Cl

дигідроген

сульфіду H2S

два

неспарені

H:S:H H-S-H

2. За допомогою електронних формул покажіть положення неподільних (спільних) електронних пар у сполуках: Вг2, І2, Н2Sе, РН3. Назвіть тип хімічного зв’язку.

Br:Br - ковалентний неполярний (молекула простої речовини)

I:I - ковалентний неполярний (молекула простої речовини)

H:Se:H - ковалентний полярний (молекула складної речовини), електронна пара зв'язку зміщена у бік атома з більшою електронегативністю Se. Електронегативність Se 2,4, а Гідрогену 2,1.

H:P:H - коваентний полярний (молекула складної речовини).

  ..

  H