Самостійна робота (групова). Йонний зв'язок.

I рівень

Завдання 1. Позначте три елементи з найбільшою електронегативністю: Si, О, Н, В, F, С, S.

Відповідь. О, F, S. Електронегативність О 3,5; F 4,0, S 2,5.

Завдання 2. Підкресліть формули сполук з йонним зв’язком: О3, KCl, NH3, О2NaBr, І2, СаСl2.

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами: К, Na, Са - металічні елементи, а Cl, Br - неметалічні.

Завдання 3. Назвіть структурні частинки йонних сполук:

А. Полярні молекули. Б. Йони. В. Атоми. Г. Неполярні молекули. Відповідь: _Б_

II рівень

Завдання 4. Сформулюйте визначення: а) йона; б) йонного зв’язку.

Йони - заряджені частинки, в які перетворюються атоми внаслідок віддачі або приєднання електронів.

Йонний зв'язок - це хімічний зв'язок між йонами на основі електростатичних сил притягання.

Завдання 5. Позначте пари простих речовин, у продуктах реакцій яких є йонний зв’язок:

А. Н2 і Сl2. Б. Zп і Вг2. В Fе і S. Г. N2 і Н2. Відповідь: _Б В__

Поясніть чому. Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами: Zn, Fe - металічні елементи, а Br, S - неметалічні.

Завдання 6. Напишіть рівняння реакцій між: а) Са та Сl2 ; б) S та O2.  Укажіть тип хімічного зв’язку.

а) Са0 + Сl20 = Ca+2Cl2-1 - йонний зв'язок;

б) SIV + O2II = SIVO2II - ковалентний полярний зв'язок.

III рівень

Завдання 7. Напишіть формули речовин за їх назвами та поділіть на групи за типом хімічного зв’язку. Дані впишіть у таблицю. Купрум(ІІ) оксид, літій сульфід, вода, водень, кисень, амоніак, калій хлорид, хлор, карбон(ІV) оксид, гідроген хлорид, бром, натрій бромід.

Тип зв’язку Визначення Назва речовини Формула

Ковалентний

неполярний

Зв'язок атомів за допомогою

електронних пар.

Виникає в молекулах

простих речовин, утворених

елементами неметалами.

1. Водень

2. Кисень

3. Хлор

4. Бром

1. H2

2. O2

3. Cl2

4. Br2

Ковалентний

полярний

Зв'язок атомів за допомогою

електронних пар.

Виникає в молекулах

складних речовин, утворених

елементами неметалами.

1. Вода

2. Амоніак

3. Карбон(ІV) оксид

4. Гідроген хлорид

1. H2O

2. NH3

3. CO2

4. HCl

Йонний

 Зв'язок міє йонами на основі

електростатичних сил притягання.

Виникає між атомами елементів,

що різко відрізняються

електронегативністю, 

тобто між типовими металічними

і неметалічними елементами.

1. Купрум(ІІ) оксид

2. Літій сульфід

3. Калій хлорид

4. Натрій бромід

1. CuO

2. Li2S

3. KCl

4. NaBr

 

Завдання 8. Напишіть рівняння реакцій утворення складних речовин з простих, поданих у завданні 7, та йони, з яких складаються йонні сполуки.

2Cu0+O20=2Cu+2O-2

2Li0+S0=Li2+1S-2

2K0+Cl20=2K+1Cl-1

2Na0+Br20=2Na+1Br-1

Завдання 9. Порівняйте принципи утворення хімічних зв’язків у сполуках: а) дигідроген сульфід; 6) натрій сульфід.

Нарисуйте схеми.

а) H2S - молекула, утворена елементами неметалами Гідрогеном  H  i Сульфуром S. Зв'язок ковалентний полярний, бо це молекула складної речовини.

H:S:H  H-S-H спільні електронні  пари неспарених електронів.

6) Na2S - йонний зв'язок. Виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами: Na - металічний, S - неметалічний.

Na0 +11 )))  -1e   [Na+ +11   ))]+

          281                      28

S0   +16 )))  +2e   [S-2 +16   )))]-2

           286                     288

Завдання 10. Поясніть подібність та відмінність у будові йонів Са2+ і СІ-1 з будовою атома Аргону.

 • РОМАН
  класний сайт
  7 травня 2015 16:17
 • Віктор
  нормальний сайт
  але де 10 завдання?
  4 квітня 2016 17:54
 • Олег
  Сайт нормальний, але можете зробити ГДЗ по зошиту 2018 року випуску
  5 грудня 2018 18:46