Домашнє завдання. Йонний зв'язок.

1. Напишіть електронні формули:

І варіант

а) атома та йона Алюмінію;

Al +13 )))         -3e    [Al +13 )) ]+3

           283                          28

а) атома та йона Сульфуру;

S +16 ) ) )    +2e    [S +16 ) ) ) ]-2

           2 8 6                     2 8 8

Чим подібні і чим відрізняються?

Подібні: в атомі і йоні однаковий атомний остов (внутрішні енергетичні рівні).

Відрізняються: атом - електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Йони - заряджені частинки, в які перетворюються атоми внаслідок віддачі або приєднання електронів. 

 

II варіант

а) атома та йона Цинку;

Zn +30 ) )  )  )    -2e    [Zn +30 ) ) )   ]+2

         2 8 18 2                     2 8 18

б) атома та йона Флуору.

F +9   ) )    +1e    [F +9 ) ) ]-1

         2 7                   2 8

2. Напишіть рівняння утворення калій хлориду. Позначте перехід електронів заряди йонів.

2K0+Cl20=2K+1Cl-1

3. Розв’яжіть задачі.

І та II рівні

Алюміній кількістю речовини 0,5 моль повністю прореагував з сульфатною кислотою. Яка кількість речовини газу виділилася?

Дано: y(Al)=0,5 моль. Знайти   y(H2)-? 

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

 0,5 моль                                      х моль

   2Al          + 3H2SO4 = Al2(SO4)3  + 3H2

 2 моль                                        3 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль алюмінію Al    з виділенням 3 моль водню Н2. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

 0,5 моль / 2 моль = х моль /31моль, звідси х=0,5 моль•3моль/ 2моль=0,75 моль.

Відповідь: y(H2)=0,75 моль.

III рівень

Цинк оксид кількістю речовини 0,2 моль прореагував з надлишком хлоридної кислоти. Які кількості речовин продуктів реакції?

Дано: y(ZnO)=0,2 моль. Знайти y(ZnCl2)-? y(H2O)-? 

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

 0,2 моль              х моль      у моль

 ZnO      + 2HCl  =  ZnCl2   +   H2O

 1 моль                1 моль      1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль цинк оксиду ZnO  з утворенням 1 моль солі цинк хлориду ZnCl2 і 1 моль води H2OЗазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Перша пропорція для обчислення кількості речовини солі ZnCl2

 0,2моль / 1моль = хмоль /1моль, звідси х=0,2моль•1моль/1моль=0,2моль.

Друга пропорція для обчислення кількості речовини води H2O

0,2моль / 1моль = умоль /1моль, звідси у=0,2моль•1моль/1моль=0,2моль.

Відповідь: y(ZnCl2)=0,2 моль; y(H2O)=0,2 моль.

IV рівень

Алюміній оксид кількістю речовини 0,4 моль повністю прореагував з нітратною кислотою. Обчисліть кількості речовин та маси продуктів реакції.

Дано: y(Al2O3)=0,4 моль. Знайти y(Al(NO3)3)-? y(H2O)-? m(Al(NO3)3)-m(H2О)-?

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

 0,4 моль                   х моль      у моль

 Al2O3      + 6HNO3 = 2Al(NO3)3  +   3H2O

 1 моль                     2 моль      3 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2Oз утворенням 2 моль солі алюміній нітрату Al(NO3)3 і 3 моль води H2OЗазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Перша пропорція для обчислення кількості речовини солі Al(NO3)3

 0,4моль / 1моль = хмоль /2моль, звідси х=0,4моль•2моль/ 1моль=0,8моль.

Друга пропорція для обчислення кількості речовини води H2O

0,4моль / 1моль = умоль /3моль, звідси у=0,4моль•3моль/ 1моль=1,2моль.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  

M(H2O)=18 г/моль.

Обчислюємо масу солі Al(NO3)3 кількістю речовини 0,8 моль. 

З формули y=m/M знаходимо m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(Al(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213,  

M(Al(NO3)3)=213г/моль.

m(Al(NO3)3)=0,8 моль • 213г/моль = 170,4 г.

Обчислюємо масу води H2O кількістю речовини 1,2 моль. 

З формули y=m/M знаходимо m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.

m(H2O)=1,2 моль • 18г/моль = 21,6 г.

Відповідь: y(Al(NO3)3)=0,8 моль; y(H2O)=1,2 моль, m(Al(NO3)3)=170,4г, m(H2O)=21,6 г.