Самостійна робота. Кристалічні ґратки: атомні, молекулярні та йонні кристали.

Завдання 1. Перелічіть, які типи кристалічних ґраток ви вивчили: атомні, молекулярні та йонні.

Завдання 2. Укажіть типи кристалічних ґраток і назви сполук, поданих формулами: RbCl, SiH4, I2, Na2S, NH3, N2 Де можливо, напишіть електронні та структурні формули. Дані впишіть у таблицю.

Тип кристалічної

ґратки

Формули та назви

речовин

 Електронні формули  Структурні формули

Молекулярні

неполярні

І2  йод

 

 

N2 азот

I : I

   

    

:N:

    

І - І

 

 

Ξ N

Молекулярні

полярні

SiH

 

 

 

 

 

NH3 амоніак

     H

      

H : Si : H

     

     H

     

       

H : N : H

     

      H

     H

      

H - Si - H

     

     H

 

 

H - N - H

     

     H

Йонні

RbCl 

Na2

   

 

Завдання 3. Позначте, яка кристалічна ґратка в тугоплавких твердих речовин, з високими температурами кипіння, легко розчинних у воді: А. Атомна. Б. Молекулярна полярна. В. Йонна. Г. Молекулярна неполярна.

Відповідь:__B_

Завдання 4. Охарактеризуйте властивості алмазу і графіту з погляду будови їх кристалічних ґраток.

Алмаз - речовина з атомною кристалічною ґраткою. Атоми Карбону утворюють чотири одинарні ковалентні зв'язки, спрямовані до вершин правильного тетраедра, у центрі якого розташовується атом Карбону. Таким чином, із цим центральним атомом можуть бути зв'язані чотири інші атоми Карбону.  Кожен з них зв'язується ще з трьома іншими атомами карбону. У такий спосіб будується тривимірна гратка, складена винятково атомами Карбону. Завдяки цьому алмаз є найтвердішою речовиною з усіх відомих.

- неметал;

- атомна кристалічна ґратка;

- міцні ковалентні зв'язки;

- найбільша твердість серед природних сполук;

- ізолятор;

- температура кипіння становить 3500°С.

Графіт - речовина з атомною кристалічною ґраткою. Кожен атом Карбону утворює три ковалентні зв'язки із трьома іншими атомами Карбону; при цьому утворюється плоска "сітка з шестикутників". Кожний з шарів, утворених атомами Карбону, характеризується ковалентними зв'язками усередині кожного шару, а шари один з одним зв'язані слабкими зв'язками. Завдяки цьому шари легко зсунути один відносно одного, якщо прикласти навіть невелике зусилля. Цим пояснюються, наприклад, "пишучі" властивості графіту. Графіт добре проводить електричний струм, але електрони можуть пересуватися тільки в одному напрямку уздовж площини шестикутників, а навпаки - у перпендикулярному напрямку - графіт практично не проводить електричний струм.

- шарувата структура;

- атомна кристалічна ґратка;

- сірого кольору;

- м'який;

- має високу електропровідність.

Завдання 5. Спрогнозуйте властивості речовин, що утворюються внаслідок реакцій: 

а) барію з хлором   Ba+Cl2=BaCl2
Йонний зв'язок, тому йонні кристалічні ґратки. За кімнатної температури є твердими, а плавляться і киплять лише при сильному нагріванні. Нелеткі, тому не мають запаху. Є крихкими. В твердому стані не проводять електричний струм, а в розплавленому стані проводять електричний струм. Легко розчиняються у воді. 
б) водню з йодом    H2+I2=2HI - йодидна кислота.
Ковалентний полярний зв'язок, тому молекулярні кристалічні ґратки. Мають малу твердість, невелике значення температури плавлення і  кипіння. За звичайних умов є в рідкому або газуватому станах. Леткі. Розчиняються у воді різною мірою. Розчини і розплави не проводять електричного струму.

 

  • Денис
    Дякую, дуже допомогли!
    29 березня 2015 13:29